Update box 3: hersteloperatie

In een eerder nieuwbericht schreven wij al over de uitspraak van de Hoge Raad en de vervolgstappen van het kabinet. Het kabinet heeft nu een keuze gemaakt voor het herstel via de spaarvariant en besloten om voor de niet-bezwaarmakers te wachten op een arrest van de Hoge Raad. Graag geven wij een update van de … Verder lezen

Betaal geen rente aan de Belastingdienst: doe aangifte of vraag voorlopige aanslag aan!

Voor particulieren en vennootschappen waarbij boekjaren gelijk lopen met kalenderjaren is het van belang om tijdig aangifte te doen of een voorlopige aanslag aan te vragen om belastingrente te voorkomen. Voor de vennootschapsbelasting is dit (inmiddels weer) 8% en voor de inkomstenbelasting is dit 4%.  Indien u een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2021 met … Verder lezen

Box 3: toekomst en herstel verleden

In een eerder nieuwbericht schreven wij al dat de collectieve bezwaren tegen box 3 gegrond waren verklaard door het arrest van de Hoge Raad. De staatssecretaris komt nu met een plan hoe rechtsherstel voor het verleden kan worden geboden én hoe box 3 er voor de toekomst uit komt te zien. Graag berichten wij u … Verder lezen

Verlaging jubelton in 2023

In het regeerakkoord is reeds opgenomen dat de ‘jubelton’ (schenkingsvrijstelling eigen woning) per 2024 verdwijnt. In de Tweede Kamer bestond de wens om deze vrijstelling eerder af te schaffen, waardoor het kabinet nu heeft besloten om de jubelton voor het jaar 2023 te verlagen tot € 27.231. Verlaging/afschaffing jubelton Thans bestaat voor iedereen de mogelijkheid … Verder lezen

Voortgang box 3-dossier

In een eerder nieuwbericht berichtten wij u al over de uitspraak van de Hoge Raad dat het box-stelsel vanaf 2017 in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. De Hoge Raad bood rechtsherstel aan belanghebbende door te bepalen dat niet het forfaitaire rendement maar het werkelijke rendement in de … Verder lezen

Groenprojecten 2022 uitgebreid met diverse investeringen (o.a. elektrisch varen)

In december 2021 hebben de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat de conceptregeling groenprojecten 2022 gepubliceerd. Deze conceptregeling groenprojecten 2022 is ten opzichte van de Regeling groenprojecten 2016 uitgebreid met onder andere de categorie voorzieningen voor elektrisch varen. Groene beleggingen Al sinds 1994 bestaat de term ‘groene beleggingen’. Groene beleggingen zijn beleggingen in … Verder lezen

Hoge Raad oordeelt over internationaal vervoer bij zeescheepvaart

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen inzake de interpretatie van het begrip internationaal vervoer bij zeescheepvaart in de zin van artikel 15, lid 3, van het OESO Modelverdrag. In beide procedures betrof het een in Nederland woonachtige zeevarende werkzaam aan boord van een schip. De Hoge Raad verwijst voor de … Verder lezen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren