Exitheffing voor high-net-worth individuals

Op 4 april 2024 hebben Tweede Kamerleden Dijk (SP) en Maatoug (GroenLinks-PvdA) een motie ingediend waarmee zij de regering verzoeken om zowel een EU- als een nationale exitbelastingheffing voor high-net-worth individuals uit te werken. Deze motie is met een nipte meerderheid aangenomen. Exitheffing Nederland kent op dit moment overigens reeds een vorm van ‘exitheffing’. Deze … Verder lezen

Besluit bedrijfsopvolgingsregelingen: nieuwe goedkeuringen

Op 14 juni 2024 is het vernieuwde besluit omtrent de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR) gepubliceerd. In dit besluit zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen voor de BOR die zien op cumulatief preferente aandelen, de bezitseis en de voortzettingseis. Preferente aandelen bij geruisloze omzetting en inbreng Indien een onderneming voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak, vof) geruisloos wordt ingebracht … Verder lezen

Hoge Raad: Herstelwet box 3 nog steeds discriminerend

Het hoge woord is eruit: de Wet rechtsherstel box 3 (Herstelwet) is nog steeds in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). In een livestream deed de Hoge Raad op 6 juni jl. uitspraak in een vijftal zaken over de wet rechtsherstel en de overbruggingswet box 3. Daarin stond voornamelijk … Verder lezen

Hoofdlijnenakkoord: wat zijn de fiscale maatregelen?

Het nieuwe kabinet met daarin de PVV, VVD, NSC en BBB heeft in de nacht van 15 op 16 mei het hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Hierin zijn uiteraard ook fiscale keuzes gemaakt, zowel lastenverlichtingen als lastenverzwaringen. Hoewel het nog een akkoord hoofdlijnen betreft, zijn er toch een groot aantal fiscale maatregelen die specifiek genoemd worden. In dit … Verder lezen

Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025: internetconsultatie gestart

Op 19 april heeft het Ministerie van Financiën de internetconsultatie voor de Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2024 gestart. Tot en met 19 mei 2024 kunnen belangstellenden op het wetsvoorstel reageren. Het wetsvoorstel is het vervolg op de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 en is bedoeld om middels 3 maatregelen de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR) eenvoudiger … Verder lezen

Betaal geen rente aan de Belastingdienst: doe aangifte of vraag voorlopige aanslag aan!

Voor particulieren en vennootschappen waarbij boekjaren gelijk lopen met kalenderjaren is het van belang om tijdig aangifte te doen of een voorlopige aanslag aan te vragen om belastingrente te voorkomen. Voor de vennootschapsbelasting is dit inmiddels 10% en voor de inkomstenbelasting (en overige belastingen) is dit 7,5%. De percentages van belastingrente zijn dus erg hoog geworden. … Verder lezen

Geen belaste verkrijging bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden (kort) voor overlijden, slechts bij uitzondering leidt tot een belaste verkrijging voor de erfbelasting. Hierbij wijkt de Hoge Raad nadrukkelijk af van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Wij zetten graag de casus en de gevolgen voor de praktijk voor u uiteen. … Verder lezen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren