Wetswijzigingen voor CV, FGR, VBI en vastgoed-FBI uitgesteld!

De staatssecretaris heeft in een Kamerbrief aangegeven dat het de bedoeling is om de inwerkingtreding van de (concept)wetsvoorstellen ‘Wet aanpassing fonds voor gemene rekening, vrijgestelde beleggingsinstelling en fiscale beleggingsinstelling’ en ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ aan te passen. Dit houdt onder andere in dat het overgangsrecht in de wetsvoorstellen geldt voor het jaar 2024 en … Verder lezen

Aanpassing giftenaftrek

Onlangs is het Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2024 bij de Tweede Kamer ingediend. In dit wetsvoorstel zijn tal van wijzigingen opgenomen, waaronder wijzigingen van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting. Giften zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen, wanneer zij voldoen aan een aantal voorwaarden. Een aantal van deze voorwaarden wordt in het desbetreffende wetsvoorstel aangepast, verduidelijkt of … Verder lezen

Aanpassingen in de bedrijfsopvolgingsfaciliteit aangekondigd! Nu actie ondernemen?!

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin zijn een aantal maatregelen voorgesteld met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR). De Tweede kamer wordt eind juni 2023 nader geïnformeerd over het onderzoek naar verbeteringen in de BOR en DSR, maar de aankondigingen zijn al zeer concreet. De BOR … Verder lezen

Lucratief belang: 10%-criterium geldt ook bij vangnetbepaling

De Hoge Raad heeft op 14 april 2023 een arrest gewezen over lucratief belang bij het houden van certificaten van aandelen bij een werknemers-/managementparticipatie. Hierbij heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het 10%-criterium, het zogeheten hefboomeffect, ook van toepassing is bij de vangnetbepaling. Enkel de mogelijkheid om met een beperkte investering een rendement te behalen, … Verder lezen

Standpunten tonnageregeling Kennisgroep Belastingdienst gepubliceerd

De Belastingdienst kent meer dan 25 Kennisgroepen. Deze Kennisgroepen bestaan uit meerdere deskundigen op een specifiek vakgebied en buigen zich over concrete vragen van belastinginspecteurs. Bij de beantwoording van deze vragen worden concrete standpunten ingenomen door de Kennisgroep(en). Aan deze standpunten dienen alle belastinginspecteurs zich vanaf dat moment te houden en kunt u rechtszekerheid ontlenen. … Verder lezen

Percentage rechtsherstel box 3 voor 2022 vastgesteld

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft onlangs de forfaitaire rendementspercentages in de Wet rechtsherstel box 3 vastgesteld. Deze percentages zijn met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022 nu vastgelegd. Achtergrond De Wet rechtsherstel box 3 stelt regels voor de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen (het box 3-inkomen) over de kalenderjaren 2017 tot … Verder lezen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren