Hoge Raad oordeelt over internationaal vervoer bij zeescheepvaart

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen inzake de interpretatie van het begrip internationaal vervoer bij zeescheepvaart in de zin van artikel 15, lid 3, van het OESO Modelverdrag. In beide procedures betrof het een in Nederland woonachtige zeevarende werkzaam aan boord van een schip. De Hoge Raad verwijst voor de … Verder lezen

Belastingwijzigingen per 1 januari 2022 op een rij!

Een nieuw jaar is aangebroken, en daarom zetten wij graag de belangrijkste fiscale wijzigingen voor u op een rij. Wij hebben een onderverdeling gemaakt tussen wijzigingen voor particulieren, ondernemers/MKB-bedrijven, multinationals en overige fiscale maatregelen. PARTICULIEREN Tarieven box 1 In box 1 voor de inkomstenbelasting is sinds 1 januari 2020 sprake van twee tarieven. Per 1 … Verder lezen

Hoge Raad zet streep door box 3!

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het sinds 2017 geldende forfaitaire stelsel van box 3 in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. Er is geen toereikende rechtvaardiging aan te wijzen voor dit stelsel. De Hoge Raad biedt rechtsherstel aan belanghebbende door te bepalen dat … Verder lezen

Fiscale maatregelen regeerakkoord 2021-2025

Op 15 december 2021 is het Coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” gepresenteerd door fractievoorzitters Rutte (VVD), Kaag (D66), Hoekstra (CDA) en Segers (CU). Wij ontlenen de volgende fiscale maatregelen aan het Coalitieakkoord die wij voor u van belang achten.   PARTICULIEREN Box 3 heffing op basis van reëel rendement per 2025 De … Verder lezen

Hoge Raad oordeelt: familielening is geen eigenwoningschuld

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld of een familielening voor een eigen woning in aanmerking komt voor de ‘hypotheekrenteaftrek’. De Hoge Raad oordeelt dat bij een lening verstrekt door een persoon zonder renseigneringsplicht, zoals bij een familielening, niet aan de voorwaarden van de eigenwoningschuld wordt voldaan indien bepaalde gegevens door belastingplichtige te laat worden verstrekt. … Verder lezen

Exploitatie al voor de scheepsdoop? De staatssecretaris meent van wel.

Exploitatie al voor de scheepsdoop? De staatssecretaris meent van wel. Op 9 maart 2021 is het besluit van de Staatssecretaris van Financiën inzake winst uit zeescheepvaart en samenwerkingsverbanden in de zeescheepvaart geactualiseerd. In dit besluit is in onderdeel 4.1.1 opgenomen dat, zodra de eerste kosten ter uitvoering van het voornemen tot de exploitatie van een … Verder lezen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren