Een prachtige sector waarin fiscaliteit een zeer belangrijke rol speelt.

We zijn een zeevarend volk. De affiniteit met scheepvaart zit dus ook in het bloed van C&B More. Een prachtige sector waarin fiscaliteit een zeer belangrijke rol speelt. De belangen zijn vaak groot en het kiezen van de juiste fiscale structuur heeft veelal voor een lange tijd grote effecten. We hebben als kantoor ruime ervaring in de advisering binnen de scheepvaart. We hebben niet voor niets kantoren in Rotterdam en Groningen: we zitten zo dicht mogelijk bij het vuur. Ook voor internationale vraagstukken hebben we goede contacten in de rest van de wereld opgebouwd, want de grenzen houden juist in de scheepvaart niet op bij Nederland. Kortom, we zijn trots om te werken in deze sector en helpen u graag om uw rendement te maximaliseren.

De tonnageregeling is in 1996 in Nederland geïntroduceerd en is een belangrijke regeling voor de zeescheepvaart. Kort gezegd wordt niet de daadwerkelijk winst belast, maar wordt de belastbare winst vastgesteld aan de hand van de netto-tonnage van een schip. Een zeer interessante fiscaliteit, die een grote invloed kan hebben op het nettorendement. Om maximaal te profiteren is het belangrijk alles fiscaal goed in te richten. C&B More kent door haar maritieme ervaring alle valkuilen én kansen die deze regeling biedt. Een verkeerde keuze kost veel geld. Daarom kijkt C&B More samen met u naar de situatie van nu, maar houdt ze ook rekening met de verschillende situaties die de toekomst kan brengen. Welke structuur past in uw geval het best? Wat zijn de mogelijkheden om uw activiteiten onder deze regeling te brengen? Het betreft een belangrijke fiscaliteit in een bijzondere sector en wij helpen u graag om deze maximaal te benutten.

Meer informatie?

In deze kapitaalintensieve sector is de juiste fiscale structurering essentieel. Bij C&B More weten we hoe we u optimaal kunnen helpen. In hoogtij dagen helpen we u onder andere om de fiscale winst zo laag mogelijk te houden en een optimale financieringsstructuur neer te zetten. Maar ook in mindere tijden kunnen we u helpen om toch het verschil te maken. Juist dan kan het essentieel zijn om een plan te hebben waar banken en investeerders weer vertrouwen in hebben. Welke tools werken dan het beste? Wij kijken daarbij ook zeker over de grenzen heen naar relevante mogelijkheden, als voorbeeld noemen wij tax lease structuren.

Meer informatie?

Deze faciliteit is een loonkosten verlagende maatregel voor schepen die varen onder de Nederlandse vlag. De regel is binnen de scheepvaartwereld goed bekend, maar niet altijd optimaal toegepast. Dat is zonde, want hierdoor worden soms prachtige kansen gemist, waardoor uw opex onnodig op een hoger niveau blijven. Wij hebben een lange geschiedenis op het gebied van advisering in de scheepvaart en kunnen u goed helpen om de regel helder en duidelijk toe te passen. Bel ons vooral, we gaan graag in gesprek.

Meer informatie?

De internationale regelingen rondom belasting- en premieplicht voor zeevarenden zijn complex. De vlag, nationaliteit van de zeevarenden, het gebied waar de activiteiten worden uitgevoerd, het land van de feitelijke leiding van het schip en het land van de werkgever spelen allemaal een rol in de bepaling in welk land premieplicht of loonbelastingplicht ontstaat. Wij hebben ons gespecialiseerd in deze vraagstukken. Het onjuist toepassen van de regels kan grote consequenties hebben, waaronder bijvoorbeeld boetes en naheffingen. Tevens kunnen wij ons voorstellen dat u als werkgever zekerheid wilt over de fiscale consequenties van het inhuren van zeevarenden. Wij kunnen u hierbij helpen.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op

Nieuws en actualiteiten

Prinsjesdag 2023; de belangrijkste wetsvoorstellen op een rij.

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2024 ingediend. Met maar liefst 15 wetsvoorstellen zitten er vele wijzigingen aan te komen op het gebied van fiscaliteit. Een deel van de voorgestelde wijzigingen is reeds eerder aangekondigd, maar er zijn ook “nieuwe” wijzigingen op komst. Wat zit er allemaal aan te komen? De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zetten … Verder lezen

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pillar 2) met betrekking tot scheepvaart

Nederland is het eerste land dat een wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 heeft ingediend. Dit wetsvoorstel is de implementatie van de EU Directive 2022/253 van 14 december 2022. Deze Directive is gebaseerd op de OESO Pillar 2 zoals gepubliceerd in december 2021.  Met dit initiatief moet worden bewerkstelligd dat multinationale groepsmaatschappijen, met een totale omzet groter … Verder lezen

Wetswijzigingen voor CV, FGR, VBI en vastgoed-FBI uitgesteld!

De staatssecretaris heeft in een Kamerbrief aangegeven dat het de bedoeling is om de inwerkingtreding van de (concept)wetsvoorstellen ‘Wet aanpassing fonds voor gemene rekening, vrijgestelde beleggingsinstelling en fiscale beleggingsinstelling’ en ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ aan te passen. Dit houdt onder andere in dat het overgangsrecht in de wetsvoorstellen geldt voor het jaar 2024 en … Verder lezen

Standpunten tonnageregeling Kennisgroep Belastingdienst gepubliceerd

De Belastingdienst kent meer dan 25 Kennisgroepen. Deze Kennisgroepen bestaan uit meerdere deskundigen op een specifiek vakgebied en buigen zich over concrete vragen van belastinginspecteurs. Bij de beantwoording van deze vragen worden concrete standpunten ingenomen door de Kennisgroep(en). Aan deze standpunten dienen alle belastinginspecteurs zich vanaf dat moment te houden en kunt u rechtszekerheid ontlenen. … Verder lezen
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren