Cookie voorkeuren

Selecteer welke cookies u wilt accepteren van deze website.

 • Optie 1

  Alle cookies toestaan

  Google Analytics Toegestaan
  AddThis Toegestaan
  Alle cookies toestaan
 • Optie 2

  Accepteer alleen functionele en niet-privacygevoelige cookies (geen PII)

  Google Analytics Toegestaan
  AddThis Niet toegestaan
  Sommige cookies toestaan

Via www.cb-more.com (verder: de website) worden persoonsgegevens verzameld en worden cookies geplaatst. Privacy is voor C&B More van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Privacyverklaring

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.  Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat C&B More in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. C&B More gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website en de beveiliging hiervan;
 • het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • de uitvoering van onze van dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en transacties;
 • het verzenden van de nieuwsbrief als u zich hiervoor heeft ingeschreven.
 • Met behulp van cookies:
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (tracking cookies).

Sollicitanten

Als iemand solliciteert op een vacature hebben wij een aantal gegevens nodig om iemand te kunnen beoordelen en contact mee op te nemen. Hiervoor ontvangen we graag de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postcode en huisnummer
 • CV met informatie over het arbeidsverleden en opleidingen
 • Motivatie

Gegevens die wij ontvangen naar aanleiding van een sollicitatie bewaren wij 1 jaar. Hierna zullen wij de gegevens uit ons bestand verwijderen. Als iemand bij de sollicitatie meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan er dan vanuit dat iemand deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij dit verwerken.  Bij het delen van de verstrekte gegevens met iemand van buiten onze organisatie, vragen wij altijd vooraf toestemming.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij dient u uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en bericht in te vullen. Deze bewaren wij totdat we contact met u hebben opgenomen en uw vraag hebben beantwoord.

Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerken wij uw naam en e-mailadres. Wij sturen u deze nieuwsbrieven enkel toe wanneer u ons daar toestemming voor heeft gegeven. De gegevens die wij hiervoor verwerken zullen wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal één jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.

Dienstverlening

Wij bieden verschillende vormen van dienstverlening. Een algemeen overzicht van deze vormen, de gegevens die we hiervoor verwerken en de bewaartermijnen die wij hanteren treft u hieronder aan. Let op: het is mogelijk dat er afwijkingen op deze privacy-en cookieverklaring bestaan, aangezien hierover met u aparte afspraken gemaakt kunnen worden. Met concrete vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Aangiftes

Voor het verzorgen van uw aangiftes verwerken wij uw NAW-gegevens, contactgegevens, salarisgegevens, bedrijfsgegevens, btw-nummer, Burgerservicenummer en alle overige financieel relevante informatie. Dit doen wij ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten. Deze gegevens zullen wij in principe bewaren tot 7 jaar nadat u geen klant meer van ons bent, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in kader van een lopende juridische procedure of wij hierover afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.

Adviespraktijk

Wij bieden een variëteit aan onderwerpen en zaken waarover wij u kunnen adviseren. De gegevens die we hiervoor van u ontvangen kunnen dan ook zeer uiteenlopen. Wij verwerken de gegevens die we van u voor dit doeleinde ontvangen enkel ten behoeve van het geven van goed juridisch advies, en bewaren deze gegevens in principe tot 7 jaar nadat u geen klant meer van ons bent. Dit, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in kader van een lopende juridische procedure of wij hierover afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.

Administratiediensten

Wij kunnen ook uw administratie verzorgen, zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie voor uw personeel. Wij verwerken de gegevens die we van u voor dit doeleinde ontvangen enkel ten behoeve van het verzorgen van uw administratie, en verwijderen deze gegevens in principe nadat u geen klant meer van ons bent. Ten aanzien van de gegevens die wij in dit kader verwerken zijn wij veelal aan te merken als verwerker, en hiervoor zullen wij dan ook een verwerkersovereenkomst met u sluiten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals de Belastingdienst), als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn.  Ten behoeve van onze dienstverlening  werken wij samen met:

 • Externe ICT-dienstverleners;
 • De leverancier van onze administratietool en ons administratiekantoor;
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de website te verbeteren. Daarvoor gebruiken we Google Analytics. Daarmee krijgen we inzicht in de bezoekersstromen en paginaweergaves. Met deze statistieken verbeteren we onze website. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van [C&B More of die van een derde partij. Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via sociale media (sociale media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

Meertaligheid website

De vervaltijd van onderstaande cookies is een jaar.

wp-wpml_current_languageSlaat de huidige taal op om AJAX-filtering te ondersteunen.
wp-wpml_current_admin_language_{hash}Slaat de huidige taal van het WordPress-administratiegebied op.
_icl_visitor_lang_jsSlaat de taal op (redirect).
wpml_browser_redirect_testTest of cookies zijn ingeschakeld.

Cookie Consent

Zorgt dat het wel of niet toestemming geven voor 3rd-party overig/marketing wordt onthouden. De vervaltijd van deze cookie is 365 dagen.

hcImplicitConsentControleert of er toestemming is gegeven bij eerdere bezoeken
whcLandingUrlControleert of de pagina opnieuw wordt laden (page refresh)

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

Google Analytics en Google Tag Manager

De JavaScript-bestanden: gtag.js en analytics.js laden (mogelijk) de volgende cookies in:

Cookie NameVervaltijdDescription
_ga2 jarenWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gid24 urenWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gat1 minuutWordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen. Als Google Analytics wordt ingezet via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_<property-id>.
AMP_TOKEN30 seconden to 1 jaarBevat een token dat kan worden gebruikt om een ​​Client-ID op te halen bij de AMP Client ID-service. Andere mogelijke waarden duiden op een opt-out, een inflight-verzoek of een fout bij het ophalen van een Client-ID van de AMP Client ID-service.
_gac_<property-id>90 dagenBevat informatie gerelateerd aan campagnes.

Verzamelde gebruikersgegevens zijn geanonimiseerd.

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse sociale media kanalen maken wij gebruik van social media cookies.

AddThiss

Op onze website maken wij gebruik van de zogenaamde AddThiss plugin. Deze plugin is de software achter de buttons opgenomen op onze website waarmee u toegang kunt krijgen tot Facebook, Twitter en LinkedIn. Door middel van deze plugin is het mogelijk dat cookies worden geplaatst. De social media buttons (AddThiss plugin) kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan u gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden. Wij verwijzen graag naar de Privacyverklaring van AddThiss voor meer informatie: AddThiss-plugin.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Gegevensbeveiliging

C&B More maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@cb-more.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31(0)50 – 711 52 90 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

C&B More Peizerweg 87 9727AH Groningen

Tel.: +31 (0)50 – 711 52 90

e-mail: info@cb-more.com

Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren