C&B More ziet bij veel bedrijven dat belastingbesparing mogelijk is.

Iedere onderneming heeft te maken met fiscaliteit en daarbij zijn er kansen en risico’s. C&B More ziet bij veel bedrijven dat belastingbesparing mogelijk is. Of dat risico’s beter afgedekt kunnen worden. Dat is jammer, want het regelen van een goede basis kan bijzonder veel rendement opleveren.

Gelukkig zijn wij gek op de fiscaliteit. We kijken dan ook graag samen met u naar de mogelijkheden voor u en uw onderneming. Het kan hierbij gaan over bestaande structuren, maar uiteraard kunnen we ook zeer goed helpen als er nieuwe investerings- of structureringsplannen liggen.

Hoewel fiscale wetgeving nationaal gebonden is, betekent dit niet dat C&B More niet over de grens kijkt. Wij kunnen u perfect begeleiden bij grensoverschrijdende vragen door onze uitgebreide internationale ervaring. Daarnaast hebben wij een sterk internationaal netwerk, met vaste partners in verschillende landen. Heeft u vragen over de grenzen heen? Bel ons vooral, we helpen u graag.

Meer informatie?

Een investering zorgt vaak voor een verbetering van de efficiency of een uitbreiding van de capaciteit. Voordat u daadwerkelijk overgaat tot het nemen van een beslissing tot investeren, is het verstandig om goed te kijken naar de fiscale voordelen die behaald kunnen worden. Er zijn vele regelingen die wellicht zelfs uw investeringskeuze beïnvloeden. Een investering is ook een goed moment om na te denken over de manier waarop uw financieringsstructuur is opgetuigd. Wat zijn de fiscale gevolgen van uw plannen? Zijn er fiscale obstakels of kansen? Leidt de structuur ook fiscaal tot de gewenste gevolgen? Kan een fiscale investeringsstructuur uw financieringsbehoefte verminderen? Allemaal bijzonder interessante vragen, waarmee we u zeer graag helpen.

Meer informatie?

Met deze fiscale faciliteit is het mogelijk om over uw innovatieve activiteiten slechts 9% vennootschapsbelasting te betalen. Hoe meer activiteiten als innoverend worden aangemerkt, hoe groter uw fiscale voordeel is. Dit bedrag kan behoorlijk oplopen, daarom is het zaak dat duidelijk wordt welke activiteiten als innoverend bestempeld kunnen worden. C&B More kan u helpen bij alle ins en outs van deze regeling. Wij denken mee om uw ‘innovatieve winst’ zo groot mogelijk te krijgen. Ook kunnen wij een goede en heldere communicatie met de Belastingdienst verzorgen. Kortom, we helpen u graag om maximaal rendement uit deze regeling te halen.

Meer informatie?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u belangrijke werknemers of het managementteam zo goed mogelijk aan uw bedrijf wil binden. Een hoog loon is dan niet altijd de beste oplossing. Uiteraard is plezier in het werk daarbij een belangrijke factor, maar alternatieve vormen van beloning kunnen ook helpen om het gewenste effect te bereiken. In dit soort gevallen wordt er al snel gedacht aan het geven van opties, maar deze aanpak is al meer dan 10 jaar fiscaal niet meer interessant. Gelukkig zijn er wel nieuwe oplossingen voorhanden, bijvoorbeeld het verstrekken van (specifieke) aandelen of juist stock appreciation rights (SAR). Wat het beste werkt is afhankelijk van uw specifieke situatie. Een start-up met relatief weinig kapitaal en een snelle groei zal andere wensen hebben dan een gevestigd bedrijf dat haar key-employees aan zich wil binden. Wij hebben zeer veel kennis en ervaring op dit gebied. We kunnen de verschillende situaties daardoor vaak snel in de juiste context plaatsen. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.

Meer informatie?

Ondernemers en ondernemingen zijn steeds op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Hierdoor vinden er ook veel fusies en overnames plaats. Dit zijn vaak trajecten met een grote impact voor de betrokken partijen, zowel emotioneel als zakelijk. Ook op fiscaal gebied zijn er bijzonder veel aandachtspunten. De kopende partij moet van tevoren de fiscale risico’s in beeld hebben, maar daarnaast ook rekening houden met een optimale structurering. In een later stadium moet er duidelijkheid zijn rondom de integratie van de aangiftes. De verkopende partij zal daarentegen willen weten hoe zijn fiscale positie is en op welke wijze hij de opbrengsten fiscaal het meest gunstige kan ontvangen.

Er spelen dus veel verschillende zaken en voor een goed fiscaal advies is het daarom belangrijk om een team samen te stellen dat alle benodigde kennis en ervaring heeft. C&B More heeft de nodige expertises in huis en is gewend om dit soort zaken teambreed aan te pakken. Heeft u vragen, we helpen u graag.

Meer informatie?

Het begeleiden van een herstructurering is een prachtige bezigheid en kan om diverse redenen zeer nuttig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beperken van aansprakelijkheid, het vergemakkelijken van de verkoopbaarheid van uw onderneming of voordelen op fiscaal gebied. Vaak klinkt het daarom al snel aantrekkelijk, maar het is zeer belangrijk om goed stil te staan bij de impact van zo’n wijziging. Dit is de ook de reden waarom C&B More pas tevreden is als ze al uw wensen kent, wat is de wens achter de wens? Zodra we dat weten, kunnen we overgaan tot advies en actie en dat doen we graag.

Meer informatie?

Verliesverdamping is een interessante fiscale mogelijkheid, waarin C&B More graag adviseert. De fiscale verliezen van uw onderneming kunnen sinds 2019 maximaal 6 jaar verrekend worden. Op zich een vreemde regeling, maar gelukkig zijn er methodes om uw verlies te “verjongen”. Door dit op een goede manier in te zetten, kan voorkomen worden dat uw verliezen onbenut verdampen. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden.

Meer informatie?

Vaak wordt de aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en/of BTW gezien als een standaardproduct. Wij zien dat graag anders, omdat de aangifte een schat aan informatie kan bevatten. Op basis hiervan kunnen wij snel een beeld van de risico’s en mogelijkheden vormen. Hiermee geven wij to-the-point advies geven voor besparingsmogelijkheden of zelfs complete herstructureringen. En natuurlijk leveren wij een kwalitatief hoogwaardige aangifte af. Neem vooral contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op

Nieuws en actualiteiten

Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025: internetconsultatie gestart

Op 19 april heeft het Ministerie van Financiën de internetconsultatie voor de Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2024 gestart. Tot en met 19 mei 2024 kunnen belangstellenden op het wetsvoorstel reageren. Het wetsvoorstel is het vervolg op de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 en is bedoeld om middels 3 maatregelen de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR) eenvoudiger … Verder lezen

Nieuwjaarsbericht C&B More

Het nieuwe jaar is aangebroken en daarom wensen wij u allen ten eerste de beste wensen en een gelukkig 2024! Zoals gewoonlijk zetten wij de, vanaf 1 januari geldende, veranderingen in de fiscale wetten op een rijtje. Dit nieuwsbericht is ingedeeld in een paragraaf met een aantal algemene opmerkingen, waarna de belangrijkste ingevoerde regelingen de … Verder lezen

Btw-vrijstelling voor bemiddeling bij aandelentransacties, wat is de visie van de Belastingdienst?

Onlangs heeft de Belastingdienst diverse interne beleidsstukken gepubliceerd over het toepassen van de btw-vrijstelling voor bemiddeling inzake effecten. Sinds het arrest ‘DTZ Zadelhoff’ van het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) in 2012 is er veel discussie over de toepassing van deze vrijstelling. Uit de beleidsstukken van de Belastingdienst blijkt ook niet een eenduidige zienswijze … Verder lezen

Belangrijkste wijzigingen in aangenomen pakket Belastingplan 2024

In de nacht van 26 op 27 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2024, de Fiscale verzamelwet 2024 en de Wet minimumbelasting 2024. Eerder schreven we al een nieuwsbericht over het ingediende pakket Belastingplan 2024 op Prinsjesdag. In dit nieuwsbericht geven we de belangrijkste wijzigingen van het Belastingplan … Verder lezen
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren