C&B More helpt u graag met uw persoonlijke situatie.

De mensen bij C&B More zijn verschillend, maar hebben allemaal één ding gemeen. Stuk voor stuk willen we het maximale resultaat voor onze klanten bereiken. Om dit te kunnen realiseren, werken we nauw samen met onze cliënten. Wat zijn uw wensen en welke beweegreden heeft u? Het vinden van de optimale route tussen uw wensen, de feiten en fiscale mogelijkheden vinden we fantastisch. Wij worden er gelukkig van als we toegevoegde waarde kunnen bieden op zowel korte als lange termijn. En dat is vrijwel altijd het geval.

Bij bedrijfsopvolging denken wij vooral aan de overdracht aan de volgende generatie. Die overdracht is emotioneel vaak een beladen moment. Toch is het verstandig om ook hierbij de fiscale aspecten goed op het netvlies te hebben. Het kan om veel geld gaan en fiscaal zijn er zeker goede mogelijkheden. Een goede structurering kan tientallen procenten voordeel opleveren, omdat we met de juiste maatregelen, de verschuldigde belasting kunnen terugbrengen van maximaal 40% tot zelfs 3,4%. Wij kunnen zeer snel handelen als het moet, maar vinden het belangrijk om in dit proces ook de tijd te nemen om alle partijen op hetzelfde pad te krijgen. Onze ervaring is dat een zorgvuldige opvolging belangrijker is dan een snel fiscaal voordeel. Wij begrijpen dit als geen ander en gaan graag in een vroeg stadium met u in gesprek.

Meer informatie?

Estate planning is een bijzonder persoonlijk onderwerp. Estate planning gaat om de vraag hoe u omgaat met uw vermogen tijdens leven en na uw overlijden. Aan wie schenkt u vermogen en/of aan wie laat u na? Afhankelijk van uw wensen bestaan er verschillende mogelijkheden om schenk- en erfbelasting hierbij te besparen. Wij besteden aandacht aan uw gehele situatie, waaronder uw huwelijksvermogensregime (of geregistreerd partnerschap) en uw testament. Voor ondernemers is niet alleen van belang aan wie en op welke manier u uw onderneming nalaat, maar ook om na te denken over zeggenschap en continuïteit. Kortom, voor een goede estate planning is het vooral belangrijk dat hetgeen wordt vastgelegd naadloos aansluit op uw eigen wensen. Dat lijkt gemakkelijk, maar in de praktijk loopt u snel tegen extra vraagstukken aan. Bij C&B More ondersteunen we u graag met dit onderwerp. We luisteren graag naar uw wensen en daarna komen met de beste oplossingen. Ook als u op dit moment denkt dat u alles goed geregeld heeft, raden we u aan om regelmatig (eens in de vijf jaar) alles opnieuw door te nemen. Uw wensen kunnen veranderd zijn, de mogelijkheden van de estate planning evolueren en er komt telkens nieuwe wet- en regelgeving.

Meer informatie?

De rekening-courant verhouding met de eigen BV vormt voor de Belastingdienst een aandachtspunt voor de komende tijd.

Op dit moment is het wegstrepen van een lening van uw eigen BV een “heet” onderwerp onder fiscalisten. Kort gezegd zijn er adviseurs die stellen dat je een lening van je eigen BV die je niet zelfstandig kan aflossen, belastingvrij zou kunnen wegstrepen als een dividenduitkering. Onder voorwaarden zou de fiscus dan geen inkomstenbelasting kunnen navorderen. Op deze manier wordt de inkomstenbelasting over het bedrag van de lening volledig voorkomen. Een interessante hypothese, maar ook een met veel haken en ogen. Wij denken dat de werkelijkheid genuanceerder ligt, maar kijken graag met u mee naar kansen en mogelijkheden op dit gebied. Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met uw gehele situatie. We helpen u graag.

Meer informatie?

Een vrijgestelde beleggingsinstelling is een fiscaal vehikel dat is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Door dit instrument goed in te zetten, is het mogelijk om de belastingheffing op uw spaargelden en beleggingen te verminderen. Dit is interessant bij overtollige liquiditeiten in de BV, bijvoorbeeld als gevolg van de verkoop van uw bedrijf. De inzet van een VBI voorkomt in dat geval dat er vennootschapsbelasting moet worden betaald over het rendement op dit vermogen.

Ook bij vermogen in box 3 geeft de VBI veel mogelijkheden. De juiste inzet zorgt voor een lagere belastingheffing (zie ook belasting over vermogen).  Bij een aanzienlijk vermogen is de VBI bijna altijd interessant; zelfs bij hogere rendementen! In de huidige markt is dat bijna altijd het geval en daarom kan een VBI lucratief zijn. Wij hebben veel kennis van zaken op dit gebied en we leggen de opties graag voor u uit. Graag verwijzen wij u ook naar deze informatieflyer.

Meer informatie?

Er wordt veel geschreven en geprocedeerd over de vermogensrendementsheffing van box 3.  Er bestaat een mogelijkheid om deze box 3 heffing te beperken. Dit kan door uw vermogen over te hevelen naar een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) of door te lenen of te storten in uw eigen BV. Dit laatste is goedkoper, maar de voordelen zijn ook kleiner dan bij de VBI. Deze opties bieden aanzienlijke fiscale voordelen. Het is daarom zeker de moeite waard om deze oplossingen te onderzoeken op haalbaarheid in uw situatie. Wij hebben veel ervaring en denken graag met u mee.

Meer informatie?

Vaak wordt de aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en/of BTW gezien als een standaardproduct. Wij zien dat graag anders, omdat de aangifte een schat aan informatie kan bevatten. Op basis hiervan kunnen wij snel een beeld van de risico’s en mogelijkheden vormen. Hiermee geven wij to-the-point advies geven voor besparingsmogelijkheden of zelfs complete herstructureringen. En natuurlijk leveren wij een kwalitatief hoogwaardige aangifte af. Neem vooral contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Het is prettig om vermogend te zijn, maar het kan onprettig zijn als andere mensen daar ook gemakkelijk achter kunnen komen. Om dit te voorkomen wordt in de huidige praktijk vaak gewerkt met een stichting administratiekantoor (STAK). Deze oplossing is sinds 27 september 2020 niet meer toereikend zijn als gevolg van de invoering van het zogenoemde UBO-register, waarin alle aandeelhouders met meer dan 25%-belang in een vennootschap komen te staan. Dit register heeft als gevolg dat uw anonimiteit straks moeilijker te waarborgen is. Er zijn maatregelen mogelijk die het alsnog haalbaar maken om uw anonimiteit beter te borgen. C&B More begrijpt de wens naar anonimiteit en helpt u graag bij het zetten van de juiste stappen.

Meer informatie?

De term beschermingsstructuur heeft een link met de privacystructuur, maar er is een duidelijk verschil. Bij een beschermingsstructuur neemt u daadwerkelijk afstand van uw eigendom. Dit klinkt misschien vreemd, maar wordt veel toegepast als mensen hun opgebouwde vermogen of familievermogen willen beschermen. In de praktijk zijn er twee methodes die veel worden toegepast, een stichting particulier fonds (SPF/DPF) of een trust. In beide gevallen draagt u uw vermogen over aan het betreffende vehikel,  waarna het juridisch niet meer van u is. De SPF of trust voert daarna het beheer over het vermogen, maar overeenkomstig uw wensen (via een letter of wishes). Onder voorwaarden wordt het ingebrachte vermogen niet geraakt bij een faillissement, Ook bij overlijden blijft uw vermogen hiermee buiten de invloedsfeer van uw kinderen en derden. Voor de juiste inzet van deze oplossing is het zeer belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de gevolgen van de verschillende mogelijkheden. Ook moet u zeer overtuigd zijn van uw eigen wensen. C&B More kan door haar jarenlange ervaring goed meedenken over uw situatie en de best mogelijke oplossing voor uw wensen.

Meer informatie?

Bij het overhevelen van vermogen naar de volgende generatie speelt fiscaliteit een belangrijke rol. Immers, bij de overheveling van het vermogen dient rekening gehouden te worden met schenk- en erfbelasting. De tarieven hierbij zijn progressief en daarin liggen ook de kansen, er is progressievoordeel mogelijk. Om dit voordeel te halen zijn er meerdere opties, waaronder bijvoorbeeld de papieren schenking (schenken tegen schuldigerkenning) of door tevens gebruik te maken van een familiefonds (fonds voor gemene rekening). Uiteraard is ook dit advies absoluut maatwerk, maar we helpen u graag om uw vermogen zo voordelig mogelijk over te hevelen naar de volgende generatie.

Meer informatie?

Een bijzondere manier om vermogen over te dragen aan uw kinderen is het oprichten van een familiefonds (fonds voor gemene rekening). Samen met uw kinderen richt u zo’n fonds op, waarbij u de touwtjes in handen houdt. Door gebruik te maken van een familiefonds kunt u vermogen – jaar op jaar – overhevelen naar de volgende generatie, zonder dat uw kinderen direct over dit vermogen kunnen beschikken. Geen zorgen dus voor het zogenoemde Ferrari-syndroom, dat uw kinderen ‘uw’ vermogen zomaar kunnen uitgeven. C&B More heeft ruime ervaring in het opzetten van familiefondsen en helpt u graag met al uw vragen.

Meer informatie?

Uw giften aan goede doelen kunnen onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Bij  natuurlijke personen wordt hiervoor vaak gebruik gemaakt van de periodieke gift. Hierbij verbindt u zich middels een overeenkomst tot het schenken van een vast bedrag per jaar voor een minimale periode van 5 jaar. Bij niet-periodieke giften heeft u vaak te maken met een drempel en een maximum voor de aftrek.

Voor vennootschappen is de aftrek van giften aan ANBI’s en steunstichtingen gemaximeerd op 50% van uw winst met een maximum van € 100.000 per jaar. Er bestaan natuurlijk situaties dat u toch graag een grotere bijdrage wilt doen. Als daar gegronde zakelijke redenen voor zijn, is het mogelijk dat het maximum niet van toepassing is.

Of u nu als privépersoon of onderneming hulp wilt bij het fiscaal verstandig doen van giften, C&B More zoekt graag mee naar de slimste en beste oplossing voor uw specifieke situatie.

Meer informatie?

Het doen van schenkingen aan goede doelen ondersteunen wij van harte. En gelukkig zijn er mogelijkheden om uw gift fiscaal zo voordelig mogelijk te kunnen doen. U kunt bijvoorbeeld een periodieke gift (minimaal 5 jaar) doen die is vastgelegd in een onderhandse akte om uw fiscale aftrek te maximaliseren. Of als onderneming optimaal gebruik maken van de giftenaftrek. Ook is in sommige situaties te overwegen om uw eigen goede doel (zie algemeen nut beogende instelling – ANBI) op te zetten. Iedere situatie is anders en verdient een eigen optimale oplossing. Bent u voornemens om een gift te doen? Bel ons vooral, we helpen u om het optimaal te regelen.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op

Nieuws en actualiteiten

Exitheffing voor high-net-worth individuals

Op 4 april 2024 hebben Tweede Kamerleden Dijk (SP) en Maatoug (GroenLinks-PvdA) een motie ingediend waarmee zij de regering verzoeken om zowel een EU- als een nationale exitbelastingheffing voor high-net-worth individuals uit te werken. Deze motie is met een nipte meerderheid aangenomen. Exitheffing Nederland kent op dit moment overigens reeds een vorm van ‘exitheffing’. Deze … Verder lezen

Besluit bedrijfsopvolgingsregelingen: nieuwe goedkeuringen

Op 14 juni 2024 is het vernieuwde besluit omtrent de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR) gepubliceerd. In dit besluit zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen voor de BOR die zien op cumulatief preferente aandelen, de bezitseis en de voortzettingseis. Preferente aandelen bij geruisloze omzetting en inbreng Indien een onderneming voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak, vof) geruisloos wordt ingebracht … Verder lezen

Hoge Raad: Herstelwet box 3 nog steeds discriminerend

Het hoge woord is eruit: de Wet rechtsherstel box 3 (Herstelwet) is nog steeds in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). In een livestream deed de Hoge Raad op 6 juni jl. uitspraak in een vijftal zaken over de wet rechtsherstel en de overbruggingswet box 3. Daarin stond voornamelijk … Verder lezen

Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025: internetconsultatie gestart

Op 19 april heeft het Ministerie van Financiën de internetconsultatie voor de Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2024 gestart. Tot en met 19 mei 2024 kunnen belangstellenden op het wetsvoorstel reageren. Het wetsvoorstel is het vervolg op de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 en is bedoeld om middels 3 maatregelen de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR) eenvoudiger … Verder lezen
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren