Hoge Raad oordeelt: familielening is geen eigenwoningschuld

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld of een familielening voor een eigen woning in aanmerking komt voor de ‘hypotheekrenteaftrek’. De Hoge Raad oordeelt dat bij een lening verstrekt door een persoon zonder renseigneringsplicht, zoals bij een familielening, niet aan de voorwaarden van de eigenwoningschuld wordt voldaan indien bepaalde gegevens door belastingplichtige te laat worden verstrekt. De Hoge Raad hanteert hiermee een strikte wetstoepassing, waardoor de hypotheekrenteaftrek verloren gaat.

Situatie

Belanghebbende heeft in 2014 een eigen woning gekocht. De aankoop van die woning heeft zij deels gefinancierd met een hypothecaire geldlening bij een bank en deels met een geldlening verstrekt door haar vader. Op de familielening is zij haar vader jaarlijks een bedrag aan rente verschuldigd.

In de aangifte inkomstenbelasting 2016 heeft belanghebbende wel de lening bij de bank als eigenwoningschuld vermeld, maar niet de geldlening bij haar vader. In die aangifte is enkel de aan de bank betaalde rente in aftrek gebracht. De aanslag is vervolgens overeenkomstig de aangifte opgelegd.

Belanghebbende dient nadat de aanslag onherroepelijk is vastgesteld een herziene aangifte in, waarin zij alsnog de misgelopen renteaftrek claimt en de vereiste informatie over de familielening verstrekt.

Uitspraak Hof

Banken en verzekeraars hebben een renseigneringsplicht aan de Belastingdienst met betrekking tot eigenwoningleningen. Voor de aangifte inkomstenbelasting geldt dat over eigenwoningleningen van niet-renseigneringsplichtigen aanvullende informatie moet worden verstrekt. De wetgeving stelt dat deze informatie in de aangifte moet worden opgenomen. Nu belanghebbende deze gegevens niet in de aangifte heeft opgenomen, heeft zij niet aan de voorwaarden voldaan.

Het beleid van de Belastingdienst houdt in dat dit verzuim kan worden hersteld tot het moment waarop de aanslag onherroepelijk wordt. Op dit beleid kan belanghebbende geen beroep doen omdat zij haar ‘herziene aangifte’ voor het jaar 2016 met de vereiste gegevens heeft ingediend geruime tijd na het verstrijken van de wettelijke bezwaartermijn.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat belanghebbende geen recht heeft op de renteaftrek, omdat de lening geen eigenwoningschuld is. De op die lening betaalde rente is dus in dat jaar niet aftrekbaar, aldus het Hof.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat met ingang van het jaar 2016 het in de aangifte vermelden van de bewuste gegevens een voorwaarde is om de desbetreffende lening tot de eigenwoningschuld te rekenen. Nu belanghebbende die gegevens niet in de aangifte 2016 heeft vermeld, oordeelt ook de Hoge Raad dat er geen recht bestaat op hypotheekrenteaftrek op de familielening.

Belanghebbende voert ook nog als argument aan dat de ontbrekende informatie in de aangifte het gevolg van het schrappen van de renteaftrek niet rechtvaardigt. De Hoge Raad oordeelt echter dat de wetgever een welbewuste afweging heeft gemaakt, waardoor voor de rechter geen ruimte is van die lijn af te wijken.

Tot slot

Het is mogelijk om hypotheekrenteaftrek op een familielening te krijgen, maar dan moet wel tijdig de juiste informatie over de lening worden verstrekt. Mocht u vragen hebben hoe een dergelijke lening vormgegeven kan worden, neemt u dan vooral contact met ons op. Wij kunnen ook beoordelen of de hypotheekrenteaftrek of juist een box-3-lening gunstiger uitpakt. Daarnaast denken wij ook mee over de verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning (de zogenoemde jubelton).

Dit arrest leert ons in elk geval dat het opnemen van de juiste gegevens in de aangifte inkomstenbelasting cruciaal kan zijn.

Heeft u vragen over de eigen woning? Neemt u gerust contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren