Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op vastgoed-BV aandelen!

In een procedure die voorlag bij het hof Amsterdam kwalificeert de verhuur van vastgoed als een onderneming. Aangezien de Belastingdienst in de praktijk de stelling hanteert dat de verhuur van vastgoed per definitie een beleggingsactiviteit vormt, is deze uitspraak voor de praktijk erg interessant. Wij gaan in dit artikel nader in op de bedrijfsopvolgingsregeling en de uitspraak van het Hof.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Zowel de inkomstenbelasting als de schenk- en erfbelasting kennen een regeling voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit zorgt voor een fiscaal gunstige overdracht van een onderneming naar een volgende generatie. Deze faciliteit zorgt er voor dat de heffing van circa 40% verlaagt kan worden naar circa 3,4%. Om in aanmerking te komen voor deze faciliteit dient er te worden voldaan aan verschillende voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden voor zowel de inkomstenbelasting als de schenk- en erfbelasting zijn de volgende:

  1. Materiële onderneming: er moet sprake zijn van een ‘werkelijke’ onderneming; een rokende schoorsteen. Deze voorwaarden geldt voor zowel de inkomstenbelasting als voor de schenk- en erfbelasting.
  2. Dienstbetrekkingseis: de bedrijfsopvolger moet reeds 36 maanden werkzaam zijn binnen de onderneming. Deze voorwaarde geldt alleen voor de faciliteit in de inkomstenbelasting.
  3. Bezitseis: de onderneming moet ten minste 5 jaar in bezit zijn. Deze voorwaarde geldt alleen voor de faciliteit in de schenk- en erfbelasting.
  4. Voortzettingseis: de onderneming moet ten minste 5 jaar worden voortgezet door de bedrijfsopvolger. Deze voorwaarde geldt alleen voor de faciliteit in de schenk- en erfbelasting.

Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, bestaat het recht op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Uitspraak Hof Amsterdam

In de procedure die voorlag bij het hof Amsterdam, was de vraag of er sprake was van de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) bij verkrijging van aandelen in een vastgoed-BV. De BV exploiteert vastgoed in de vorm van een hotelpand dat ter beschikking gesteld wordt aan een hotelexploitant en daarnaast verhuurt de BV enkele units in de vorm van een kantoorpand. In een van de units houdt de BV ook een eigen kantoor, hier vanuit worden diverse werkzaamheden verricht. Uitgedrukt in percentages ziet circa 84% op het hotel en circa 16% op het kantoorpand. Het eigen gebruik valt ongeveer uit te drukken in circa 5% van het kantoorpand. Naast de exploitatie van het vastgoed, hield de BV een behoorlijke buffer aan liquide middelen.

In eerste aanleg had de rechtbank beoordeeld dat de BOF niet van toepassing was. Er zou volgens de rechtbank geen sprake zijn van een materiele onderneming. In tegenstelling tot de rechtbank komt het hof juist wel tot de conclusie dat er sprake is van een materiele onderneming. Volgens het hof is er sprake van het drijven van een onderneming, gezien de arbeidsactiviteiten in relatie tot de exploitatie van het vastgoed. Naast de verrichtte arbeid speelde ook het intensief bemoeien met de vastgoedexploitatie een belangrijke rol. Tevens heeft het hof gekeken naar het behaalde rendement, ook hier concludeerde het hof dat er een hoger rendement was behaald dan normaal op gehouden beleggingen in vastgoed. Het hof heeft hierbij gekeken naar een zogenaamde vastgoedindex waarbij rekening wordt gehouden met het geïnvesteerde vermogen. Het daadwerkelijke rendement bleek beduidend hoger te liggen met betrekking tot de verhuur van het hotel. Voor het kantoorgedeelte was er volgens het hof geen sprake van het drijven van een onderneming. De omvang van de arbeid was hier niet voldoende. Het gedeelte die werd gebruikt voor het runnen van de BV werd wel aangemerkt als ondernemingsvermogen en komt dus wel in aanmerking voor de BOF. Het grootste gedeelte komt hiermee in aanmerking voor de BOF. Daarnaast komt ruim 90% van de liquide middelen ook in aanmerking voor de BOF (hierbij is rekening gehouden met de zogenaamde 5%-marge voor beleggingsmarge).

Afsluitend

Is er bij u ook sprake van exploitatie van vastgoed en twijfelt u of u de BOF kunt toepassen? Of denkt u er over na om uw bedrijf over te laten nemen en wilt u de mogelijkheden eens verkennen? Wij denken graag met u mee om een oplossing te vinden die precies aansluiten bij uw wensen. Er zijn enorm veel mogelijkheden om de bedrijfsopvolging te realiseren.

Neemt u gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren