Belastingdienst bestrijdt wegstrepen DGA-schuld

Door sommige adviseurs wordt betoogd dat een DGA de schuld aan zijn BV in bepaalde gevallen belastingvrij kan wegstrepen. Uit een openbaar gemaakt intern memo van de Belastingdienst blijkt dat dit belastingvrij wegstrepen op allerlei wijzen zal worden bestreden bestrijden. Wij lichten de situatie graag toe.

Standpunt belastingvrije wegstrepen

De hele problematiek draait om het feit dat een schuld aan de eigen BV kan worden afbetaald door een dividenduitkering te doen en daarmee de (rekening courant-)schuld af te lossen. In dat geval wordt eigenlijk een kasrondje gemaakt. Echter, over een dergelijke dividenduitkering is 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Nu wordt door sommige adviseurs betoogd dat de schuld belastingvrij is weg te strepen. Dit is gebaseerd op het standpunt dat eigenlijk al jaren terug een dividenduitkering is gedaan, omdat bij het aangaan van de schuld al duidelijk was dat de DGA de schuld enkel middels een dividenduitkering kon terugbetalen. Echter, de stelling is dan dat die dividenduitkering al zolang geleden is dat de inspecteur niet meer kan navorderen, nu de navorderingstermijn al verlopen is. Dit is in beginsel na een periode van 5 jaar vanaf het aangiftejaar, plus eventueel verleend uitstel voor het indienen van de aangifte.

Openbaar gemaakt memo

Vanwege het feit dat er de laatste tijd veel geadviseerd wordt op het “wegstrepen van rekening-courantschulden DGA” heeft de Belastingdienst een intern memo opgesteld om de inspecteur verschillende handvaten te bieden om dit te bestrijden.

In het memo wordt aangegeven in welke gevallen en op welke wijze aanslagen kunnen worden opgelegd, inclusief boetes en zelfs mogelijk strafrechtelijke vervolging. Uit het memo blijkt dat in de visie van de Belastingdienst alleen in lastige uitzonderingssituaties dergelijke wegstreeppraktijken kans van slagen zou hebben.

Uiteraard is dit ‘slechts’ de mening van de Belastingdienst. Wij verwachten dat deze kwestie ook binnenkort aan de rechter zal worden voorgelegd. Het zal interessant zijn om te zien hoe die oordeelt.

Gevolgen voor de praktijk

In algemene zin staan wij sceptisch tegenover het belastingvrij wegstrepen van de schuld van de DGA. Jarenlang is immers aangifte vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting gedaan waarin een schuld is opgenomen. Door nu een ander standpunt in te nemen, wordt aangegeven dat destijds foutief aangifte is gedaan.

Niettemin zien wij ruimte om in bepaalde situaties het standpunt in te nemen dat de schuld belastingvrij weggestreept kan worden. In die gevallen moet echter zorgvuldig gekeken worden of er geen andere negatieve gevolgen vastzitten aan dat standpunt (zoals de constatering dat dan ook de pensioenvoorziening moet vrijvallen). Ook andere zaken, zoals grote schommelingen in de hoogte van de schuld, zijn van belang om mee te wegen in de beslissing of wegstrepen de moeite waard is. Met name indien er al een discussie met de Belastingdienst bestaat over de (rekening courant) schuld, raden wij aan om dit standpunt te onderzoeken.

Uiteraard zijn wij graag bereid om u hierover van advies te voorzien.

Indien u hierover vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren