Belastingvoordeel bij ontslag (nemen) en participatieplan?!

Bij het einde van een dienstverband, moet vrijwel altijd ook het participatieplan voor de werknemer of directeur worden afgewikkeld. Afhankelijk van de voorwaarden van het participatieplan, gebeurt het geregeld dat de (certificaten) van aandelen tegen de oorspronkelijke waarde of tegen een korting moeten worden verkocht aan de werkgever. In veel gevallen heeft de werknemer dan recht op een belastingvoordeel. Lees hierna hoe dit zit.

Voordelen uit dienstverband

Alle voordelen uit een dienstverband vormen in beginsel belastbaar loon voor de werknemer, tenzij een uitzondering (bijv. onder de werkkostenregeling (WKR)) van toepassing is. Dergelijk loon is belast met loonheffing en premies volksverzekeringen. De werknemer dient het loon in zijn aangifte inkomstenbelasting op te nemen.
Het omgekeerde bestaat echter ook: negatief loon. Het bekendste voorbeeld is de verrekening bij het einde van het dienstverband waarbij de werknemer moet terugbetalen (bijv. door te veel genoten vakantiedagen, terugbetalen van studiekosten en dergelijke).
Negatief loon komt in mindering op het totale bedrag aan belastbaar inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting. Het verlaagt dus ook het bedrag aan verschuldigde belasting, waardoor de Belastingdienst meebetaalt aan het negatieve loon.

Negatief loon bij participatieplan

Ook bij de beëindiging van een participatieplan van de werknemer is het mogelijk dat negatief loon ontstaat, zelfs wanneer geen terugbetalingsverplichting aan de werkgever bestaat!
Bij veel werknemersparticipatieplannen / managementparticipatieplannen krijgt de werknemer/manager aandelen of certificaten van aandelen in de onderneming. In een overeenkomst is dan in veel gevallen beschreven onder welke voorwaarden en tegen welke prijs de (certificaten van) aandelen mogen of moeten worden verkocht.
Vaak is bepaald dat een ontslagen werknemer zijn aandelen tegen een korting moet verkopen aan de werkgever. Er is dan bijvoorbeeld overeengekomen dat verkoop moet plaatsvinden tegen de aankoopwaarde of tegen een bepaald percentage van de huidige waarde.
Wij zien ook geregeld dat een bepaalde korting geldt wanneer de werknemer zelf (binnen een bepaalde periode na verkrijging/aankoop van de aandelen) ontslag neemt.
Voor deze situaties kan naar onze mening op basis van jurisprudentie van de Hoge Raad een bedrag aan negatief loon in aanmerking worden genomen. Dit negatieve loon zorgt ervoor dat het belastbaar inkomen daalt en vaak een aanzienlijk bedrag aan belasting zal worden terug ontvangen.

Mogelijkheden voor u

Heeft u in de afgelopen jaren uit een participatieplan moeten stappen? Dan is het goed mogelijk dat u voor dit belastingvoordeel in aanmerking komt, zelfs als u al een definitieve aanslag hebt ontvangen.
Op basis van een quick scan kunnen wij snel de mogelijkheden voor u in kaart brengen.

Heeft u hierover vragen, neem dan vooral even contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren