Betaal geen rente aan de Belastingdienst: doe aangifte of vraag voorlopige aanslag aan!

Voor particulieren en vennootschappen waarbij boekjaren gelijk lopen met kalenderjaren is het van belang om tijdig aangifte te doen of een voorlopige aanslag aan te vragen om belastingrente te voorkomen. Voor de vennootschapsbelasting is dit 8% en voor de inkomstenbelasting is dit 4%.  Indien u vóór 1 juli a.s. een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2015 ontvangt, bent u over het verschuldigde bedrag geen belastingrente verschuldigd.

Als u tijdig een verzoek voor een voorlopige aanslag doet, kunt u belastingrente voorkomen. Als u vóór 1 mei a.s. om een voorlopige aanslag verzoekt, zou geen belastingrente berekend moeten worden, ook indien u de (voorlopige) aanslag pas na 1 juli a.s. ontvangt.

Als u in de periode vóór 1 mei a.s. aangifte doet, is het verstandig om ook een verzoek om een (nadere) voorlopige aanslag te doen. Ook op die manier voorkomt u dat u belastingrente verschuldigd zal zijn.

Indien het boekjaar van uw vennootschap niet gelijk loopt met het kalenderjaar, is het van belang om in de eerste vier maanden na het einde van het boekjaar om een voorlopige aanslag te verzoeken. Op die manier wordt onnodige belastingrente vermeden.

Uiteraard dient u de (voorlopige) aanslag binnen de betalingstermijn te voldoen. Doet u dat niet, dan bent u invorderingsrente naar dezelfde percentages verschuldigd.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem vooral contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren