Borgstelling scheepsnieuwbouw wordt Garantstelling scheepsnieuwbouw

Er is een wijziging gepubliceerd van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen. De wijziging heeft betrekking op het vervangen van hoofdstuk 8 van de regeling, het voormalige onderdeel Borgstelling scheepsnieuwbouw, dat na de wijziging wordt voortgezet als Garantstelling scheepsnieuwbouw (BBS). Doel van het hoofdstuk blijft het vergemakkelijken van de toegang van scheepswerven tot de kapitaalmarkt. Bij nieuwbouw van schepen staat het ministerie van Economische Zaken garant voor de financiering.

Aanleiding voor de wijzing is het feit dat er nog nooit gebruik is gemaakt van de regeling Borgstelling scheepsnieuwbouw. De oorzaak daarvoor ligt met name in de perceptie van financiers dat als zij een beroep zouden doen op de borgstellingsregeling zij toch een niet acceptabel risico zouden blijven lopen.

De nu gepubliceerde wijziging beoogt een oplossing te bieden door een verhoging van het dekkingspercentage en door de faciliteit niet meer vorm te geven als een borgstelling maar als een garantstelling. De garantstelling wordt gegeven over maximaal 80% van de totale bouwkosten van het schip.

De aanpassing bestaat voornamelijk uit een ophoging van het dekkingspercentage. Er zijn geen wijzigingen in de aanvraagprocedure.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren