Box 2 tarief wordt in 2014 tijdelijk verlaagd van 25% naar 22%

Op 11 oktober 2013 heeft het kabinet begrotingsafspraken gemaakt met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Een van de voorstellen is het box-2 tarief in 2014 eenmalig te verlagen van 25% naar 22%. Daardoor kan het in 2014 voordeliger zijn om dividend uit te keren.

Economie stimuleren

Het doel van deze maatregel is om ondernemers te stimuleren om geld vrij te maken. Het kabinet hoopt dat ondernemers weer extra geld zullen investeren, wat de economie dan weer ten goede komt. De partijen gaan ervan uit dat ondernemers door de belastingverlaging bijna € 5 miljard extra zullen uitkeren aan hun aanmerkelijkbelanghouders. Hiermee zou de fiscus dan € 1 miljard aan extra inkomsten ontvangen.

Uitkeringstoets

Waar u rekening mee moet houden bij het doen van een dividenduitkering is de uitkeringtoets. Een dividenduitkeringen kan alleen worden gedaan als daarmee de uitbetaling van opeisbare schulden aan de overige crediteuren niet in gevaar komt. Om de belangen van de overige crediteuren veilig te stellen, moet het bestuur toetsen of ook na de uitkering aan de aandeelhouders de overige opeisbare schulden aan crediteuren kunnen worden betaald.

Kunnen de crediteuren betaald blijven worden, dan mag het bestuur haar goedkeuring verlenen aan de uitkering. Is dit echter niet het geval, dan mag het bestuur geen goedkeuring verlenen. Bij een verkeerde beslissing zijn de bestuurders (hoofdelijk) aansprakelijk voor de door de uitkering ontstane tekorten plus rente en kunnen aandeelhouders verplicht worden tot terugbetaling van de ontvangen uitkering.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren