Box 3 in 2017 ook massaal bezwaar

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën ook de bezwaarschriften tegen de heffing van box 3 in 2017 als massaal bezwaar aangewezen. Op dit moment lopen ook al massaal bezwaarprocedures voor de heffing van box 3 in de jaren 2012 t/m 2016. Het aanwijzen als massaal bezwaar gebeurt, indien grote hoeveelheden bezwaarschriften over hetzelfde onderwerp worden ingediend. Graag lichten wij de situatie hieronder toe.

Opnieuw massaal bezwaar
Er liep al een massaal bezwaarprocedure voor de jaren 2012 t/m 2016. Echter, de heffing van box 3 is in 2017 veranderd. Er is sinds 2017 niet meer sprake van een vastgesteld forfaitair rendement, maar de hoogte van het forfaitaire rendement is in wezen afhankelijk van de omvang van uw box 3-vermogen. Daardoor is de vraag over de nieuwe systematiek een andere vraag dan of de oude systematiek tot een aanvaardbare heffing leidt. Om die reden was het nodig om opnieuw de massaal bezwaarprocedure in te stellen.

Nieuwe heffing strijdig?

Door deze massaal bezwaarprocedure zal aan de rechter de vraag worden voorgelegd of de heffing in 2017 wel aanvaardbaar is. De maatstaf die de rechter moet aanleggen is of de heffing leidt tot een onaanvaardbare inbreuk op het zogenoemde recht van het vrije genot van eigendom. Over het algemeen is daar in uitzonderingssituaties sprake van. Het is moeilijk te voorspellen of deze box 3-heffing die norm overschrijdt. Het hof Amsterdam oordeelde eerder dat zowel in 2013 als in 2014 de box 3-heffing in strijd was met de wet. Wij vragen ons echter af of de Hoge Raad ook tot een dergelijk oordeel zal komen voor 2017.

Actie nodig: bezwaar maken?!

Hoewel de kans op succes lastig in te schatten is, geven wij in overweging om bezwaar te maken. Voor 2017 geldt dat u nog steeds individueel bezwaar moet maken, ondanks dat de massaal bezwaarprocedure is ingesteld. Het voordeel van de massaal bezwaarprocedure is echter dat u niet zelf de inhoudelijke discussie met de Belastingdienst hoeft te voeren. Er worden enkele bezwaarschriften centraal geselecteerd om aan de rechter voor te leggen. De uitspraak van de rechter wordt daarna op alle bezwaarschriften toegepast.

Mocht u advies willen over het wel of niet indienen van een bezwaarschrift, nadere informatie over de box 3 – heffing 2017 of heeft u andere vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren