Box 3 in strijd met recht van vrije eigendom volgens Advocaat-Generaal!

Volgens de A-G is de heffing in strijd met het recht van vrije eigendom en dient de rechter de heffing te verlagen voor zover de heffing hoger is dan het rendement en de waardevermeerdering van het vermogen. De A-G meent dat de box 3-heffing willekeurig kan uitwerken, onder andere omdat individuele voorkeuren ten aanzien van beleggingsstrategieën een sterke invloed hebben op de rendementen die belastingplichtigen daadwerkelijk behalen. Het forfaitaire rendement van 4% is in dat opzicht niet reëel.

Zoals wij al eerder meldden, is een massaal bezwaarprocedure afgekondigd voor box 3. In deze procedure staat de vraag centraal of de box 3-heffing in algemene zin een ongeoorloofde inbreuk vormt op het recht van ongestoord genot van vrije eigendom. De A-G komt tot het oordeel dat dit het geval is, maar het aanpassen van de gehele heffing niet op de weg ligt van de rechter, omdat daarbij politieke keuzes moeten worden gemaakt. De A-G meent dat in individuele gevallen wel rechtsherstel moet worden geboden. Hij adviseert de Hoge Raad om de heffing in individuele gevallen te verminderen indien de heffing hoger is dan het rendement en de waardevermeerdering van het vermogen. In die gevallen is er sprake van intering van het vermogen. Het is afwachten of de Hoge Raad het advies van de A-G zal volgen.

In de massaal bezwaarprocedure wordt geen antwoord gegeven op de vraag of in individuele gevallen sprake is van een buitensporige last. Indien u meent dat in uw geval sprake is van een dergelijke last, herhalen wij onze oproep om afzonderlijk bezwaar te maken. Wij meldden al eerder dat wij ons kunnen voorstellen dat van een buitensporige last sprake is indien de heffing meer dan 100% bedraagt. Ook de A-G komt tot deze conclusie. Mocht in uw geval de heffing meer dan 100% bedragen, neem dan vooral contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Als u naar aanleiding hiervan vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren