BTW-tarief voor zeeschepen verandert

UPDATE: Tijdens de stemming in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2018 is een amendement aangenomen, waarin is bepaald dat deze wijziging pas per 2019 ingaat in plaats van per 2018. De huidige regeling blijft dus nog een jaar in stand, waardoor ondernemingen langer de tijd hebben om te bezien welke impact de wijziging heeft.

In het Belastingplan 2018 is een wijziging opgenomen voor het btw-tarief met betrekking tot zeeschepen. Het huidige btw-tarief op alle leveringen van en aan zeeschepen is 0%. Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat de kwalificatie van een schip als zeeschip niet voldoende is voor toepassing van het nultarief, het schip moet ook daadwerkelijk op volle zee gebruikt worden. Nederland moet daarom de btw-wetgeving aanpassen. In het Belastingplan werd eerst opgenomen dat het schip voor 90% of meer op volle zee moet worden gebruikt; dat is nu verlaagd naar 70% of meer. Wij lichten de situatie graag toe.

Aanpassing nultarief

In eerste instantie stond er in het Belastingplan 2018 dat het nultarief aangepast zou worden voor de leveringen van en aan schepen, indien deze voor ten minste 90% gebruikt gaan worden voor de vaart op volle zee.

Inmiddels heeft er een wijziging plaatsgevonden in het Belastingplan 2018. De staatssecretaris van Financiën heeft in zijn nota van wijziging aangegeven dat een schip voor ten minste 70% voor de vaart op volle zee gebruikt moet worden. Dit is een versoepeling van het eerdere voorstel, dat uitging van minimaal 90%.

De ‘ten minste-eis’ geldt naast de levering van schepen zelf, dus ook voor de levering van goederen en diensten met betrekking tot een schip die voor ten minste 70% gebruikt wordt voor de vaart op volle zee.

Afsluiting

Het is duidelijk dat Nederland zijn BTW-wetgeving op basis van de Europese uitspraak gaat aanpassen (en ook moet aanpassen). Vanaf 2018 blijft de levering van zeeschepen en leveringen van goederen en diensten op zeeschepen, die voor ten minste 70% op volle zee gebruikt worden, onder het nultarief vallen. Voor de levering van zeeschepen en leveringen van goederen en diensten aan zeeschepen die voor minder dan 70% op volle zee worden gebruikt gaat het normale btw-tarief gelden.

Indien u levert aan zeeschepen en/of indien u zeeschepen exploiteert is het van belang om vast te stellen of het schip aan deze 70%-eis voldoet. Uiteraard kunnen wij assisteren om dit te onderzoeken

Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren