DGA met minderheidsbelang: voorkom premies werknemersverzekeringen!

Het Hof Den Haag oordeelde onlangs dat een DGA met een minderheidsbelang geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd is. De DGA was in dienstbetrekking bij zijn holding en niet bij de groepsmaatschappij volgens het hof. Geen dienstbetrekking betekent ook geen premies werknemersverzekeringen. De staatssecretaris heeft geen cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Wij lichten de gevolgen graag toe.

Premieplicht werknemersverzekeringen

Iedere werkgever is premies werknemersverzekeringen verschuldigd over (maximaal) het premieloon van haar werknemers. In dat kader is het relevant of er sprake is van een dienstbetrekking. Er is sprake van een dienstbetrekking, indien aan drie voorwaarden wordt voldaan: 1) verplichting om (persoonlijk) arbeid te verrichten, 2) een gezagsverhouding en 3) tegen betaling (loon). Deze voorwaarden vormen overigens ook de kern van de vraag of een ZZP-er (onverhoopt) in dienstbetrekking is.

Voor de situatie dat er geen zogenoemde managementstructuur is en de DGA dus zelf in loondienst bij de werkmaatschappij is, geldt het volgende. Een DGA met een meerderheidsbelang zal over het algemeen zijn eigen ontslag kunnen tegenhouden in de vergadering van aandeelhouders van de werkmaatschappij. In dat geval ontbreekt een gezagsverhouding, omdat hij het zelf voor het zeggen heeft. Daardoor ontbreekt één van de voorwaarden voor een dienstbetrekking en valt de premieplicht voor de werknemersverzekeringen weg. Het is goed om te beseffen dat het recht op uitkeringen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid bij het UWV ook vervalt, maar hiervoor is een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Voor een DGA met een minderheidsbelang bestaat bij de werkmaatschappij wel gewoon premieplicht werknemersverzekeringen (tenzij om een andere reden de gezagsverhouding ontbreekt; zie hieronder).

Managementstructuur en uitspraak Hof Den Haag

In de zaak bij het Hof Den Haag speelde echter een managementstructuur. De DGA’s waren in loondienst bij hun eigen holding en de holding was bestuurder van de onderliggende vennootschap, waarbij de werkzaamheden feitelijk door de DGA werden uitgevoerd. Voor deze situatie is het de vraag of de relatie tussen de onderliggende vennootschap en de DGA als dienstbetrekking moet worden gezien. Voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen wordt vaak gebruik gemaakt van de zogenoemde doorbetaaldloonregeling, waardoor de inhoudingsplicht voor die heffingen al bij de holding van de DGA komt te liggen. Echter, voor de premies werknemersverzekeringen bestaat een dergelijke regeling niet. Voor de DGA met een meerderheidsbelang in de onderliggende vennootschap, geldt ook in deze situatie dat de gezagsverhouding ontbreekt; dus geen premieplicht.

In de uitspraak voor het hof heeft de DGA echter (indirect) een minderheidsbelang in de onderliggende vennootschap. Het hof begint bij de vraag of er wel een dienstbetrekking is tussen de DGA en de onderliggende vennootschap. Op basis van de specifieke feiten en omstandigheden (zowel de contractuele vormgeving als de feitelijke uitvoering daarvan) komt het hof tot het oordeel dat geen sprake is van een dienstbetrekking in dit geval. Én zonder dienstbetrekking geen premieplicht, zo oordeelt het hof. Het Hof Den Haag oordeelt verder dat de managementstructuur fiscaal ook niet kan worden genegeerd: de structuur heeft daarvoor voldoende realiteitsgehalte.

De onderliggende vennootschap heeft daardoor geen premieplicht werknemersverzekeringen voor de managementvergoeding aan de holdings van de DGA’s met het (indirecte) minderheidsbelang. Een mooie belastingbesparing.

De staatssecretaris heeft aangegeven niet tegen de uitspraak van het hof in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Uit zijn uitlatingen valt op te maken dat de staatssecretaris van mening blijft dat in veel gevallen bij een minderheidsbelang een premieplicht zal blijven bestaan.

Gevolgen voor u

De uitspraak van het hof biedt de mogelijkheid voor DGA’s om in bepaalde situaties het standpunt in te nemen dat geen premieplicht werknemersverzekeringen bestaat. Dat kan een aanzienlijke belastingbesparing tot gevolg hebben. Omdat bij deze casus de feitelijke situatie sterk van belang is geweest, kan de Belastingdienst nog het standpunt innemen dat er wel premieplicht bestaat. Dat is erg afhankelijk van uw situatie. Wij kunnen deze situatie uiteraard voor u beoordelen.

Er bestaan ook andere mogelijkheden om de premieplicht werknemersverzekeringen bij een minderheidsbelang te voorkomen door te zorgen dat geen gezagsverhouding betstaat. Wij kunnen ook in uw situatie bekijken of deze mogelijkheden bestaan.

Mocht u hierover vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren