Eindejaarstips

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Dat betekent dat wij u graag nog een aantal eindejaarstips geven. Die treft u hieronder aan.

Daarnaast willen wij u hartelijk danken voor de samenwerking het afgelopen jaar en wensen u zéér prettige feestdagen toe en alvast al het goede voor 2017!

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem vooral contact met ons op.

Met feestelijke groeten,

Connie, Hendrik, Martijn, Diliana, Alien & Emiel

 

Vrije ruimte in WKR benutten

Beoordeel of u nog vrije ruimte in de werkkostenregeling heeft. De vrije ruimte bedraagt in 2016 1,2% van de loonsom. Als u nog ruimte heeft, kunt u overwegen om uw werknemers nog een belastingvrij extraatje te verstrekken bijvoorbeeld in de vorm van een kerstpakket of cadeaubon. Ook voor de DGA bestaat de mogelijkheid om een deel van de vrije ruimte belastingvrij te benutten. De Belastingdienst heeft echter aangegeven dat een bedrag van € 2.400 per werknemer als bonus in ieder geval gebruikelijk is; dus ook voor de DGA.

 

Pensioen in eigen beheer

Voor de DGA wordt het pensioen in eigen beheer hoogstwaarschijnlijk uitgefaseerd vanaf 2017. U heeft tot 1 april 2017 de tijd om een beslissing te nemen wat u met uw pensioen in eigen beheer gaat doen. Belangrijk is in ieder geval dat u voor die datum de opbouw van uw pensioen stopt. Lees ons Prinsjesdag-nieuwsbericht over de mogelijkheden en neem contact op om uw situatie te bespreken.

 

Hypotheekrente vooruitbetalen: dubbel voordeel

Behaal dubbel voordeel door de hypotheekrente van de eerste helft 2017 nu nog vooruit te betalen. Die rente is dan nog in 2016 aftrekbaar, waarbij het maximale aftrekpercentage hoger is dan in 2017. Ook maakt dit geld dan geen onderdeel meer uit van uw box 3-vermogen. Dubbel voordeel!

 

Schenkingsvrijstelling

Maak nog gebruik van de schenkingsvrijstelling van dit jaar. Ouders kunnen aan kinderen een bedrag van € 5.304 belastingvrij schenken. Indien uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar zijn bestaat eenmalig de mogelijkheid om van een verhoogde vrijstelling gebruik te maken. In 2017 wordt weer een extra verhoogde vrijstelling van € 100.000 voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning geïntroduceerd. Om van die vrijstelling gebruik te kunnen maken, moet u mogelijk nog in 2016 actie ondernemen. Lees hierover ons nieuwsbericht.

 

Controleer voorlopige aanslag

Controleer uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting. Is de voorlopige aanslag te hoog, dan kunt u verzoeken om de voorlopige aanslag te verlagen. Belangrijker nog is het om de voorlopige aanslag te laten verhogen, indien deze te laag is, gezien het feit dat u hierover belastingrente verschuldigd zult zijn. Voor de inkomstenbelasting bedraagt dit 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8%! Slechts in uitzonderlijke gevallen zult u belastingrente van de Belastingdienst vergoed krijgen, waardoor het te overwegen is om de voorlopige aanslag aan de hoge kant te laten vaststellen.

 

Maak van uw gewone gift een periodieke gift

Indien u van plan bent om gedurende ten minste 5 jaar een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of kwalificerende vereniging te doen, dan valt te overwegen om hiervan een zogenoemde periodieke gift te maken. In dat geval kunt u de gehele gift aftrekken en geldt niet het drempelbedrag én niet het maximum voor aftrekbare giften. Tegenwoordig hoeft u hiervoor niet meer naar de notaris.

 

Impact wijziging innovatiebox

Beoordeel de impact van de wijziging van de innovatiebox per 2017. Indien u niet als een grote onderneming kwalificeert (gemiddeld >50 miljoen omzet of 7,5 miljoen IP-gerelateerde omzet), zullen de wijzigingen mogelijk beperkt zijn. Bij grote ondernemingen gelden vanaf 2017 strengere criteria. Zie ons Prinsjesdag-nieuwsbericht over deze wijzigingen.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren