Eindejaarstips

Het einde van het jaar nadert snel. Het is daarom de hoogste tijd om na te denken over welke acties u nog kunt ondernemen voor het einde van het jaar. Zoals inmiddels traditie is, zijn er weer veel partijen die hun eindejaarstips publiceren. Als C&B More blijven wij uiteraard niet achter. Wij hebben echter geprobeerd om u door de bomen het bos nog te laten zien en presenteren onze tips zo overzichtelijk mogelijk. Mocht u over deze of andere tips vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op. Eerder dit jaar verstuurden wij onze Prinsjesdag e-mail over het Belastingplan 2016. Op dit moment ligt het Belastingplan 2016 bij de Eerste Kamer. De partijen die voor stemden in de Tweede Kamer hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Dit betekent dat het wetsvoorstel nog zou kunnen worden verworpen. Wij houden u op de hoogte. Wij maken hieronder een onderscheid tussen tips voor ondernemingen en voor particulieren.

Ondernemingen

(Des)investeren
Bent u van plan om te gaan investeren? Het kan uitmaken of u de verplichting aangaat (of de investering doet) in 2015 of 2016. Hierbij kunt u denken aan de invloed van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsafterk (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA). In het Belastingplan 2016 is het voorstel opgenomen om de aftrek van de EIA te verhogen van 41,5% naar 58%. Dit wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Het is echter nog onzeker of het zal worden aangenomen. Daarnaast kunt u mogelijk een herinvesteringsreserve (HIR) benutten die anders vrijvalt. Een bestaande HIR dient binnen 3 boekjaren na vorming benut te worden.

Ook bij desinvesteren maakt het een verschil of u dit in 2015 of 2016 doet. Ten eerste vanwege de termijn van de HIR die wij al even noemde. Ten tweede omdat er mogelijk een desinvesteringsbijtelling kan spelen, indien u eerder de KIA, EIA of MIA bij de investering toepaste.

Werkkostenregeling
2015 is het eerste jaar dat werkgevers de werkkostenregeling verplicht dienen toe te passen. Heeft u bekeken of u de vrije ruimte van 1,2% zoveel mogelijk benut heeft? Kunt u de beschikbare ruimte dit jaar nog inzetten? Maakt u optimaal gebruik van de vrije vergoedingen en verstrekkingen? Biedt het voordeel om een samenhangende groep inhoudingsplichtigen aan te wijzen? Overigens staat in het Belastingplan 2016 het voorstel om de gebruikelijkheidstoets aan te scherpen, waardoor het vanaf 2016 gebruikelijk moet zijn dat het vergoeding/verstrekking als eindloonbestanddeel wordt aangewezen.

Controleer voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
Indien u verwacht dat het bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting zal afwijken van uw voorlopige aanslag, raden wij aan om actie te ondernemen. Is de voorlopige aanslag te hoog, dan kunt u verzoeken om de voorlopige aanslag te verlagen. Belangrijker nog is het om de voorlopige aanslag te laten verhogen, indien deze te laag is, gezien het feit dat u hierover belastingrente verschuldigd zult zijn, die thans méér dan 8% bedraagt. Slechts in uitzonderlijke gevallen zult u belastingrente van de Belastingdienst vergoed krijgen, waardoor het te overwegen is om de voorlopige aanslag aan de hoge kant te laten vaststellen.

Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
Biedt het voor u voordelen om een fiscale eenheid te vormen? Omvat uw huidige fiscale eenheid wel de juiste vennootschappen? Heeft een fiscale eenheid voor u nog wel voordelen? Wij raden steeds meer klanten aan om hun fiscale eenheid te beëindigen of om enkele vennootschappen te ontvoegen, omdat dan elke vennootschap gebruik kan maken van de 1e tariefschijf van 20% over de eerste € 200.000 winst in de vennootschapsbelasting. Gezien de complexiteit van de regelgeving omtrent de fiscale eenheid, raden wij u aan met ons hierover in gesprek te gaan mocht u dit overwegen.

DGA wel of niet verplicht verzekerd?
Vanaf 1 januari 2016 geldt een nieuwe regeling voor het vaststellen van de verzekeringsplicht van dga’s voor de premies werknemersverzekeringen. De regeling is geupdate naar aanleiding van ontwikkelingen in de jurisprudentie en de introductie van de flexBV-wetgeving. Beslissend criterium is of de DGA tegen zijn eigen wil door de algemene vergadering van aandeelhouders ontslagen kan worden, waarbij ook rekening wordt gehouden met de familieband tussen de aandeelhouders. Wij raden aan om na te gaan of de gewijzigde regeling voor u gevolgen heeft.

Verliesverdamping
Aan het einde van dit jaar verdampen de verrekenbare verliezen uit 2006. In de praktijk bestaan tal van mogelijkheden om verliesverdamping tegen te gaan. Mocht u over verrekenbare verliezen uit 2006 beschikken, neem vooral contact met ons op om de mogelijkheden in uw geval te bespreken.

Particulieren

Controleer voorlopige aanslag inkomstenbelasting
Indien u verwacht dat het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting zal afwijken van uw voorlopige aanslag, raden wij aan om actie te ondernemen. Is de voorlopige aanslag te hoog, dan kunt u verzoeken om de voorlopige aanslag te verlagen. Belangrijker nog is het om de voorlopige aanslag te laten verhogen, indien deze te laag is, gezien het feit dat u hierover belastingrente verschuldigd zult zijn, die thans 4% bedraagt. Slechts in uitzonderlijke gevallen zult u belastingrente van de Belastingdienst vergoed krijgen, waardoor het te overwegen is om de voorlopige aanslag aan de hoge kant te laten vaststellen.

Voorkom box3-heffing
Het kan voordeel bieden om uw box3-vermogen – al dan niet tijdelijk – onder te brengen in een BV of zelfs een VBI. Dit geldt zeker voor aanzienlijke vermogens met een laag rendement. De peildatum voor de heffing in box 3 is telkens 1 januari van het betreffende jaar. Indien uw vermogen zich op 1 januari niet in box 3 bevindt en dit voor ten minste 6 maanden het geval is, bent u geen box 3-heffing over dit vermogen verschuldigd. Wij bekijken graag of wij ook in uw geval voordeel kunnen realiseren.

Maak van uw gewone gift een periodieke gift
Indien u van plan bent om gedurende ten minste 5 een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of kwalificerende vereniging te doen, dan valt te overwegen om hiervan een zogenoemde periodieke gift te maken. In dat geval kunt u de gehele gift aftrekken en geldt het drempelbedrag en het maximum voor aftrekbare giften niet. Tegenwoordig hoeft u hiervoor niet meer naar de notaris.

Schenkingsvrijstelling
Maak nog gebruik van de schenkingsvrijstelling van dit jaar. Ouders kunnen aan kinderen een bedrag van € 5.277 belastingvrij schenken. Indien uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar zijn bestaat eenmalig de mogelijkheid om van de verhoogde vrijstelling gebruik te maken. In het huidige Belastingplan is het voorstel opgenomen om vanaf 2017 een verhoogde vrijstelling van € 100.000 te (her)introduceren voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Deze vrijstelling mag in gedeelten in drie opvolgende jaren worden benut.

Betaal aanslag inkomstenbelasting nog in 2015
Het kan voordelen bieden om uw (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2014 nog in 2015 te betalen. Onlangs heeft de Belastingdienst aan een groep belastingplichtigen uitstel tot begin 2016 verleend voor het betalen van de aanslag. Door echter de aanslag nog in 2015 te betalen, verlaagd u uw grondslag in box 3. Hierdoor bespaart u 1,2% box 3-heffing in 2016 over het betaalde bedrag.

Tot slot

Mocht u vragen hebben, neem vooral contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren