Emigratie en lijfrente/pensioen: nieuwe regels

Bent u onlangs geëmigreerd of doet u dat binnenkort? U krijgt dan bijna altijd een conserverende aanslag over uw lijfrentes en/of pensioen (ook als u nog lang niet met pensioen gaat). Die aanslag moet nu een stuk lager worden vastgesteld!

 

Emigratie

Na emigratie bent u niet meer binnenlands belastingplichtig in Nederland. Afhankelijk van het land waarnaar u emigreert kan dat betekenen dat Nederland (in de toekomst) niet meer mag heffen over de lijfrente- en pensioenuitkeringen die u ontvangt (gaat ontvangen). Nederland legt echter bij emigratie een conserverende aanslag op over de (toekomstige) lijfrente en het pensioen. Een dergelijke conserverende aanslag wordt dus bij emigratie opgelegd, maar hoeft op dat moment niet betaald te worden. Bij een conserverende aanslag wordt uitstel van betaling (onder voorwaarden) verkregen tot het moment dat niet meer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld indien het pensioen wordt afgekocht, waarbij de hele pensioenpot ineens door u ontvangen wordt. Op dat moment moet u dan alsnog de aanslag betalen.

 

Belastingverdrag

Indien u bent geëmigreerd, bent u in beginsel belastingplichtig in uw nieuwe woonland. Echter, u heeft de lijfrente en/of het pensioen in Nederland opgebouwd. Dit betekent in veel gevallen dat zowel Nederland als uw nieuwe woonland belasting willen heffen over deze inkomsten. Om te voorkomen dat er dubbel belasting wordt geheven, heeft Nederland met veel landen een belastingverdrag afgesloten. In zo’n verdrag is bepaald in welke gevallen welk land belasting mag heffen over de lijfrente en/of het pensioen.

 

Uitspraak Hoge Raad

Vooralsnog betrekt Nederland echter de volledige aanspraken op lijfrente en pensioen in de conserverende aanslag, terwijl onder bepaalde verdragen Nederland niet (volledig) over die aanspraken belasting zou mogen heffen. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat deze wetgeving in strijd komt met de zogenaamde goede verdragstrouw.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een conserverende aanslag slechts in bepaalde gevallen toelaatbaar is. Dit is afhankelijk van het land, de vraag of sprake is van lijfrente en/of pensioen en de periode waarin de premies zijn voldaan.

Voor lijfrentes geldt dat enkel de premies die afgetrokken zijn in de periode van 1 januari 1992 tot 1 januari 2001 of in de periode na 15 juli 2009 in de conserverende aanslag mogen worden betrokken en voor pensioenen geldt dat enkel de premies die in de periode na 15 juli 2009 zijn afgetrokken in de heffing mogen worden betrokken.

 

Gevolgen voor u

Indien u geëmigreerd bent of binnenkort gaat emigreren is het van belang om goed op te letten over welk bedrag de conserverende aanslag wordt opgelegd. Wordt de conserverende aanslag te hoog opgelegd, dan moet u daartegen tijdig bezwaar maken!

Wij kunnen voor u de situatie beoordelen en ervoor zorgen dat een juiste aanslag wordt opgelegd.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren