Exploitatie al voor de scheepsdoop? De staatssecretaris meent van wel.

Exploitatie al voor de scheepsdoop? De staatssecretaris meent van wel.

Op 9 maart 2021 is het besluit van de Staatssecretaris van Financiën inzake winst uit zeescheepvaart en samenwerkingsverbanden in de zeescheepvaart geactualiseerd. In dit besluit is in onderdeel 4.1.1 opgenomen dat, zodra de eerste kosten ter uitvoering van het voornemen tot de exploitatie van een schip worden gemaakt, sprake is van het aanvangsjaar voor het tonnageregime. Bijzonder is dat zodra een voornemen bestaat, volgens de staatssecretaris reeds sprake is van exploitatie.

C&B More kan zich niet vinden in dit onderdeel van het besluit van de staatssecretaris. Het besluit gaat erg ver en sluit in zijn geheel niet aan op bestaande wetgeving en jurisprudentie. De relevantie voor de praktijk is groot omdat de keuze voor het tonnageregime in het eerste jaar van exploitatie moet worden gemaakt en deze keuze vervolgens tien jaar van toepassing is. Om die reden hebben Natascha Boink en Connie Roozen een artikel geschreven waarin zij o.a. hun kritiekpunten weergeven op dit onderdeel van het besluit. Daarnaast gaan zij in op de mogelijke complicaties die dit standpunt van de staatssecretaris met zich meebrengen en de mogelijke gevolgen van dit standpunt voor andere fiscale regelingen. Het artikel is vandaag gepubliceerd in het Weekblad Fiscaal Recht.

U kunt het hele artikel hier lezen.

Heeft u vragen over het tonnageregime? Neemt u gerust contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren