Geen tonnageregeling voor ingebruikname schip

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de toedeling van de verkoopwinst van een schip in aanbouw en het resultaat van de oprichting en inwerving van een cv, behaald voorafgaand aan de ingebruikneming van een zeeschip, bij toepassing van het tonnageregime.

De Hoge Raad oordeelde dat zowel het voordeel behaald met de werving als de verkoopwinst op het schip niet onder het tonnageregime vallen.

Hoge Raad gaat vervolgens om: bij inbreng schip in transparante vennootschap geen herwaarderingswinst voor het belang dat inbrenger heeft in de transparante vennootschap (Hoge Raad 11 juli 2014).

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren