Geen tonnageregime voor scheepsmanager

Een scheepsmanager kan alleen de tonnageregeling toepassen als hij het volledige technisch- en bemanningsbeheer voor een schip verricht. Recent oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden in een casus dat de tonnageregeling bij een scheepsmanager niet van toepassing was, ondanks dat wel een contract voor het volledige technisch- en bemanningsbeheer aanwezig was. Wij lichten de situatie graag toe.

Casus

De scheepsmanager had een zogenaamd ‘Vertragsreedervertrag’ afgesloten voor een schip om het technisch- en bemanningsbeheer te verrichten. De scheepsmanager ontvangt ook verschillende vergoedingen voor onder andere het bouwtoezicht, het managementplan en managementvergoedingen (mede o.b.v. vrachtopbrengst). Er zijn echter verschillende werkzaamheden gedurende 2010 uitgevoerd door een persoon die pas per 1 december 2010 in dienst was van de scheepsmanager. Er waren voordien ook geen andere persoonsleden in dienst bij de scheepsmanager die deze activiteiten konden verrichten. Onder meer het managementplan is vóór indiensttreding opgesteld en vóór aanvang exploitatie van het schip opgesteld. Het hof merkt verder op dat de medewerker ook niet met terugwerkende kracht in dienst is genomen of iets dergelijks.

Op basis hiervan komt het hof tot de conclusie dat de betreffende werkzaamheden niet voor de  scheepsmanager zijn verricht. Dit houdt in dat de scheepsmanager niet zelf of onder haar verantwoordelijkheid alle technische en beheerswerkzaamheden met betrekking tot het schip heeft verricht. Het hof oordeelt dat de scheepsmanager de tonnageregeling derhalve niet kan toepassen.

Gevolgen voor de praktijk

Naar onze mening is de werking van deze uitspraak beperkt. Hoewel het in de praktijk vaak voorkomt dat een scheepsmanager bepaalde activiteiten aan anderen uitbesteed, zit de crux hem in deze zaak wat ons betreft in het volgende. De genoemde medewerker was ten tijde van bepaalde werkzaamheden niet in dienst, maar was ook niet op andere wijze gecontracteerd door de scheepsmanager. Deze activiteiten werden dus niet onder de verantwoordelijkheid van de scheepsmanager uitgeoefend. Naar onze mening bestaat recht op de tonnageregeling als de scheepsmanager bepaalde activiteiten bij anderen onderbrengt, maar waarbij het volledige technisch- en bemanningsbeheer onder haar verantwoordelijkheid wordt verricht.

De inrichting hiervan moet van geval tot geval bekeken worden. Indien u in uw geval twijfelt over de toepassing van het tonnageregime, dan beoordelen wij uw situatie graag.

Mocht u vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren