Golfafspraken waren slechts deels zakelijk

Het Hof Den Bosch oordeelt dat golfen met zakelijke relaties toch deels privé kunnen zijn. Hoewel de uitspraak is gedaan met betrekking tot de kilometerregistratie van de leaseauto, is het de vraag of dit verdere gevolgen heeft. Wij informeren u graag als volgt.

Uitspraak van het hof

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) had een auto ter beschikking van zijn BV. De DGA hield middels een rittenadministratie zijn gereden (zakelijke) kilometers bij. De rittenadministratie was zelf sluitend en geen discussiepunt. Echter stelde de inspecteur dat de ritjes naar de golfclub een privé-element hadden en daardoor niet geheel zakelijk waren. In totaal maakte de DGA 79 ritten naar golfclubs om met (potentiële) zakelijke relaties golf te spelen. Het hof heeft voor wat betreft de zakelijkheid van de gereden kilometers gekeken naar personen die in dezelfde omstandigheden verkeren als de DGA en oordeelt dat een gemiddeld persoon 17 keer per jaar een bezoek brengt aan een golfclub. Volgens het hof dient daarom 17 van de 79 ritten te worden aangemerkt als een privérit. Deze (extra) privé-kilometers leiden tot overschreiding van de 500 kilometergrens, waardoor de DGA voor de inkomstenbelasting alsnog privégebruik van de auto in aanmerking moet nemen.

Ons commentaar

Naar onze mening is dit een opmerkelijke uitspraak van het Hof Den Bosch. Het hof oordeelt dat de DGA uitsluitend met zakelijke relaties gaat golfen, maar merkt de gereden kilometers daarvoor toch deels privé aan. Het hof gaat er zelfs vanuit dat deze golfafspraken tot een stijging van de omzet leiden. In eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad is de rechtsregel geformuleerd dat slechts een marginale toetsing mag plaatsvinden of bepaalde uitgaven zakelijk zijn. De rechter en de Belastingdienst mogen in wezen niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Wij vragen ons af of dat hier niet is gebeurd.

Een analogie kan worden getrokken met zakelijke maaltijden. Moet een deel van dergelijke kosten nu ook als privé worden aangemerkt? Een DGA moet immers eten en zal ook privé vast eens in een restaurant te vinden zijn. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat een dergelijke conclusie juist is.

Tot slot

Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat het oordeel van het Hof Den Bosch in stand blijft. Naar onze mening is de Hoge Raad eerder duidelijk geweest en past een zekere terughoudendheid bij de beoordeling of kosten dan wel kilometers zakelijk zijn. Mocht u een discussie hebben over de zakelijkheid van bepaalde kosten of gereden kilometers, dan kunnen wij uw situatie beoordelen. Neemt u vooral contact met ons indien u meer wilt weten.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren