Groenprojecten 2022 uitgebreid met diverse investeringen (o.a. elektrisch varen)

In december 2021 hebben de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat de conceptregeling groenprojecten 2022 gepubliceerd. Deze conceptregeling groenprojecten 2022 is ten opzichte van de Regeling groenprojecten 2016 uitgebreid met onder andere de categorie voorzieningen voor elektrisch varen.

Groene beleggingen

Al sinds 1994 bestaat de term ‘groene beleggingen’. Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Voor deze beleggingen geldt een vrijstelling in de vermogensrendementsheffing zodat belastingplichtigen (tot een bepaalde waarde) geen inkomstenbelasting hoeven te betalen over dit vermogen. Daarnaast geldt een recht op extra heffingskorting van 0,7%.

Groenprojecten

Fondsen van financiële instellingen en beleggingsinstellingen kunnen als groene fondsen worden aangewezen als hun doelstelling en feitelijke werkzaamheden voor ten minste 70% bestaan uit het verstrekken van kredieten ten behoeve van projecten met een groenverklaring of uit het beleggen van vermogen in dergelijke projecten. Het gaat dan om projecten ter bescherming van het milieu gelegen in Nederland of in ontwikkelingslanden. De Regeling groenprojecten 2016 voorziet in een opsomming van projecten waarvoor een groenverklaring kan worden aangevraagd.

In december 2021 hebben de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat de concept Regeling groenprojecten 2022 gepubliceerd. Deze Regeling 2022 zou de huidige Regeling groenprojecten 2016 moeten gaan vervangen.

Voorzieningen voor elektrisch varen

De concept Regeling 2022 is ten opzichte van de Regeling 2016 uitgebreid met onder andere de categorie voorzieningen voor elektrisch varen. Dit houdt in dat na inwerkingtreding van deze concept Regeling 2022, ook een groenverklaring zou kunnen worden afgeven voor projecten die zich richten op de aanschaf van walstroomaansluitingen, walstroominstallaties, loodvrije accupakketten en waterstof brandstofvoorzieningen voor schepen. Dit zou financiële instellingen de mogelijkheid geven om tegen een lager tarief kredieten te verstrekken aan projecten die worden opgezet ten behoeve van het creëren van meer voorzieningen voor elektrisch varen.

Tot slot

Heeft u vragen over groene beleggingen? Neemt u gerust contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren