Het einde van pensioen in eigen beheer in zicht?

Staatssecretaris Wiebes heeft op 24 september jl. een derde alternatief voor het pensioen in eigen beheer van de DGA genoemd: afschaffen. Eerder dit jaar opperde de staatssecretaris twee alternatieven; het oudedagssparen en de oudedagbestemmingsreserve. Beide alternatieven hadden verschillende voor- en nadelen. Afgelopen donderdag voegde de staatssecretaris daar het derde alternatief bij om te stoppen met het bieden van een faciliteit voor de DGA om in de eigen BV een oudedagsvoorziening op te bouwen. In dit overleg bleek dat de fracties van VVD, PvdA, CDA en 50Plus positief tegenover dit alternatief stonden.

De staatssecretaris gaf ook aan dat er ook maatregelen komen om de DGA’s de mogelijkheid te geven om hun huidige pensioen in eigen beheer op een redelijke wijze af te wikkelen. In veel gevallen zijn grote verschillen ontstaan tussen de commerciële en fiscale waardering van deze pensioenvoorzieningen. Dit levert verschillende problemen op. De staatssecretaris denkt erover om bij de beëindiging van een dergelijk pensioen in eigen beheer het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde vrij te stellen. Voorts wordt mogelijk een vrijstelling van 20% over het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting over de fiscale waarde ingevoerd. Deze vrijstelling is te vergelijken met de vrijstelling die eerder voor de afgeschafte levensloopregeling gold.

De staatssecretaris heeft aangegeven voor het kerstreces met een concreter voorstel te komen. Hij verwacht dat afschaffing vervolgens per 1 januari 2017 kan plaatsvinden. Wordt vervolgd dus.

Mocht u hierover vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren