Hoofdlijnenakkoord: wat zijn de fiscale maatregelen?

Het nieuwe kabinet met daarin de PVV, VVD, NSC en BBB heeft in de nacht van 15 op 16 mei het hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Hierin zijn uiteraard ook fiscale keuzes gemaakt, zowel lastenverlichtingen als lastenverzwaringen. Hoewel het nog een akkoord hoofdlijnen betreft, zijn er toch een groot aantal fiscale maatregelen die specifiek genoemd worden. In dit nieuwsbericht zetten we de belangrijkste fiscale maatregelen die genoemd zijn op een rijtje.

Fiscale maatregelen

Hieronder noemen we kort de belangrijkste fiscale maatregelen die zijn opgenomen in het hoofdlijnenakkoord. Dit zijn nu nog slechts voorstellen, totdat deze wijzigingen definitief zijn opgenomen in de wet. Veel voorstellen zijn daarom ook nog niet nader ingevuld. Naast lastenverlichtingen worden er ook structurele lastenverzwaringen aangekondigd.

Terugdraaien afschaffing inkoop eigen aandelen

In de dividendbelasting bestaat de inkoopfaciliteit, waardoor er onder voorwaarden geen dividendbelasting ingehouden hoeft te worden over de inkoop van eigen aandelen. Deze zou worden afgeschaft per 1 januari 2025. Dit gaat niet door, de inkoopfaciliteit blijft bestaan.

Terugdraaien verlaging MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling wordt niet verlaagd naar 12,03%. Deze blijft dus 13,31% (percentage 2024).

Terugdraaien verhoging belastingpercentage box 2

Het belastingpercentage in box 2 van de inkomstenbelasting gaat niet naar 33% maar blijft 31%.

Belastingpercentage box 3 verlagen

Er wordt geen percentage genoemd, maar er wordt € 100 miljoen structureel beschikbaar gesteld.

Renteaftrekbeperking Vennootschapsbelasting

De renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting is nu 20%. Dat betekent dat voor de vennootschapsbelasting de rentelasten boven € 1.000.000 niet aftrekbaar zijn als deze meer bedragen dan 20% van de gecorrigeerde winst. Dit moet naar 25%, het Europees gemiddelde.

Afschaffen verlaagd btw-tarief

Het lage btw-tarief van 9% wordt voor bepaalde goederen en diensten afgeschaft in 2026. Voor deze diensten gaat het normale 21%-tarief gelden. Dit geldt voor culturele goederen en diensten, met uitzondering van bioscopen en dagrecreatie. Ook voor logies, met uitzondering van kampeerterreinen, gaat het hoge btw-tarief gelden.

Beperken giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

De fiscale regelingen rond giften (giftenaftrek IB, Vpb en geven uit de vennootschap) worden de komende jaren beperkt. Een eerste stap wordt gezet in 2025, maar hoe die er exact uitziet is nog niet bekend. Per 2028 wordt de giftenaftrek in de IB geüniformeerd waarmee verschillende giften gelijk worden behandeld. Dit betekent vermoedelijk dat de periodieke gift wordt afgeschaft.

Geen wijziging hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait
Afbouwen van fiscale regelingen en aanpakken onbedoelde constructies

Het nieuwe kabinet wil (negatief geëvalueerde) fiscale regelingen afschaffen of versoberen en onbedoelde constructies verder aanpakken. Dit heeft als doel om het fiscale stelsel verder te versimpelen en de doelmatigheid te vergroten.

Tot slot

Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen gepresenteerd, met daarin de nodige fiscale maatregelen. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u naar aanleiding van deze aangekondigde maatregelen vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren