Kosten huurwoning niet-aftrekbaar voor ZZP-er

De staatssecretaris gaat de wet wijzigen om het voor ZZP-ers / ondernemers niet langer mogelijk te maken om de huurkosten als ondernemingskosten af te trekken. Dit was mogelijk sinds een arrest van de Hoge Raad van 12 augustus jl. Wij lichten de situatie hieronder toe.

 

Onzelfstandige werkruimte

Het gaat hier om de zogenoemde onzelfstandige werkruimte. Kort gezegd komt dit erop neer dat de werkruimte niet zelfstandig zou kunnen worden verhuurd. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de werkruimte geen eigen opgang heeft of geen eigen sanitair heeft. Indien sprake is van een zelfstandige werkruimte bestonden daarvoor al regels op grond waarvan aftrek van bepaalde kosten in de ondernemingssfeer mogelijk was.

 

Arrest van de Hoge Raad

Wij schreven al eerder over het arrest van de Hoge Raad. Die oordeelde dat als een huurwoning voor ten minste 10% zakelijk wordt gebruikt, de gehele kosten ten laste van de onderneming kunnen worden gebracht. Zoals wij toen ook al opmerkten, was een aandachtspunt dat vanaf het moment dat het huurcontract was aangegaan de keuze moest worden gemaakt om de kosten zakelijk te nemen. Een switch in een later jaar is niet mogelijk.

 

Staatssecretaris gaat wet wijzigen

Hoewel de staatssecretaris eerder leek te berusten in de uitspraak, gaat hij nu – naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer – toch de wet wijzigen. De wettekst is nog niet bekend, maar de staatssecretaris geeft aan dat de kosten voor onzelfstandige werkruimtes ook in huurwoningen niet aftrekbaar zullen zijn voor ondernemers. Dat was overigens nu al het geval voor onzelfstandige werkruimtes in koopwoningen. Onze verwachting is dat de wetswijziging per 2017 zal ingaan. Dat betekent dat ondernemers tot die tijd nog kunnen profiteren van de aftrek.

Overigens merkt de staatssecretaris wel op dat hij het aftrekpercentage van bepaalde gemengde kosten gaat verhogen, zodat de negatieve gevolgen van deze maatregel worden verzacht.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren