Laatste fase pensioen eigen beheer

De uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) gaat door. De staatssecretaris heeft een kleine wijziging in het wetsvoorstel aangekondigd. De contouren van de uitfasering zullen niet worden gewijzigd (zie dit nieuwsbericht) . De verwachting is dat het pensioen in eigen beheer per 1 april a.s. zal zijn afgeschaft. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) krijgt 3 maanden extra de tijd om de noodzakelijke formaliteiten in orde te brengen. Hieronder lichten wij de stand van zaken toe.

 

Uitstel stemming december 2016

Eind vorig jaar werd stemming over het wetsvoorstel op het laatste moment uitgesteld, omdat het mogelijk onbedoelde effecten zou hebben. Deze effecten zagen op de situatie dat er sprake is van een zogenoemd extern PEB. Dit betekent dat het pensioen is verzekerd bij een andere groepsvennootschap dan de vennootschap waarbij de DGA in dienst is. In die gevallen moet een zogenoemde indexatielast geactiveerd worden en zou dit bedrag ineens ten laste van de winst worden gebracht. De staatssecretaris gaf aan de situatie te willen bestuderen en spoedig met een gewijzigd voorstel te zullen komen.

 

Gewijzigd voorstel: tegemoetkoming indexatielast

De staatssecretaris geeft nu aan dat deze indexatielast aftrekbaar is, als die last al bestond bij indiening van het originele wetsvoorstel (Prinsjesdag 2016). Deze situatie kan dus niet meer gecreëerd worden. Indien wordt gekozen voor afkoop is de last ineens aftrekbaar, terwijl bij omzetting in een oudedagsverplichting aftrek tijdens de jaren van uitkering van de oudedagsverplichting geldt. Hiermee doet de staatssecretaris recht aan deze extern verzekerde eigen beheer-pensioenen en voorkomt misbruik van de aftrekpost.

 

Uitfasering PEB: de opties

Het is mogelijk om het PEB te laten staan, waarbij jaarlijks opgerent en geïndexeerd mag worden. Opbouw van het PEB is echter niet meer mogelijk. Bij de twee alternatieven verdwijnt het PEB als zodanig. De eerste stap daarbij is een belastingvrije afstempeling van het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van het PEB. Bij de tweede stap is het ene alternatief om het PEB af te kopen. Dit kan alleen in de jaren 2017, 2018 en 2019, waarbij een korting op de verschuldigde inkomstenbelasting van respectievelijk 34,5%, 25% en 19,5% wordt gegeven op de waarde ultimo 2015 en geen revisierente (20%) verschuldigd is. Voor 2017 betekent dit een effectief tarief van ong. 34% over de pensioenvoorziening. Alleen volledige afkoop is mogelijk en er bestaat geen mogelijkheid tot gespreide betaling. Het andere alternatief is om de fiscale waarde van het PEB om te zetten in een spaarvariant oudedagsverplichting (ODV), waarbij het saldo in ten minste 20 jaar gelijkmatig moet worden uitgekeerd vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. De ODV mag jaarlijks worden opgerent met het U-rendement.

Overigens is het voorgaande ook mogelijk bij reeds ingegane pensioenen, bij stopgezette pensioenopbouw en ingegane partner- en wezenpensioenen. Bij de ODV geldt in dat geval dat de 20 jaar kan worden verminderd met het aantal jaren dat de AOW-gerechtigde leeftijd reeds is gepasseerd.

 

Actiepunten voor u

Het is de verwachting dat dit wetsvoorstel op 9 maart a.s. wordt aangenomen door de Eerste Kamer en vervolgens per 1 april a.s. zal ingaan. Aangezien de coulancetermijn van drie maanden blijft bestaan zal de DGA nog tot 1 juli 2017 de ruimte hebben om zijn PEB stop te zetten.

Wij raden u aan om de komende tijd de financiële gevolgen van de verschillende opties in kaart te brengen. Op die manier heeft u dan de tijd om een goed geïnformeerde keuze te maken. Ook is de positie van uw (ex-)partner een belangrijk aandachtspunt. Nadat u uw keuze heeft bepaald, dient de nodige documentatie worden opgesteld.

Uiteraard zijn wij u graag van dienst om inzicht in de verschillende keuzes te geven en u te helpen bij de formele afwikkeling ervan.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, neemt u vooral contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren