Nieuw beleid over gebruikelijkloon DGA

De Belastingdienst heeft onlangs nieuw beleid bekend gemaakt voor het gebruikelijkloon van de DGA. De wijzigingen zien op deeltijdsituaties, startende ondernemingen en ondernemingen die verlies lijden. De Belastingdienst maakt bekend op welke wijze het loon voor de DGA in die situaties moet worden vastgesteld. Wij gaan in dit artikel daar nader op in.

Deeltijdsituaties

Een directeur-groot aandeelhouder (DGA) is gehouden een gebruikelijk loon te genieten. In de wet is een normbedrag opgenomen welke in beginsel dient te worden aangehouden. Het normbedrag voor gebruikelijk loon is in 2018 gesteld op € 45.000. Als de meestverdienende werknemer een hoger loon geniet, is dat loon in beginsel het normbedrag. In het Handboek Loonheffingen is inmiddels uitdrukkelijk opgenomen dat het bedrag niet automatisch lager mag worden vastgesteld indien er sprake is van een deeltijdsituatie van de DGA. Wil er sprake zijn van een lager salaris door deeltijd dan dient dit aannemelijk te worden gemaakt. Het aannemelijk maken van dit lagere loon kan door te onderbouwen dat in vergelijkbare deeltijdsituaties dat lagere loon betaald zou worden.

Startende onderneming

Tot voor kort was er alleen voor zogenaamde start-ups met een WBSO-subsidie een mogelijkheid om in de eerste drie jaren af te wijken van het gebruikelijk loon. Inmiddels is in het Handboek loonheffingen opgenomen dat alle startende ondernemingen kunnen afwijken van het normbedrag van het gebruikelijk loon. De nieuwe norm is dat in de eerste drie jaren van de onderneming een lager loon mag worden vastgesteld, als de onderneming het normbedrag nog niet kan betalen. Het loon mag echter niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon dat past bij het aantal uren dat de DGA werkt.

Verlieslijdende onderneming

Is er sprake van een verlieslijdende situatie en komt de continuïteit van de onderneming in gevaar? Dan mag het loon lager worden vastgesteld dan het normbedrag. Echter, niet lager dan het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat de DGA werkt.

Afsluitend

De regeling van het gebruikelijkloon blijft onderwerp van discussie met de Belastingdienst. Deze nieuwe richtlijnen geven met name voor startende ondernemingen en verlieslijdende ondernemingen ruimte om een lager loon voor de DGA vast te stellen.

In de praktijk zien wij geregeld discussies ontstaan met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijkloon. Wij raden daarom elke DGA aan om het huidige salaris te onderbouwen en te toetsen aan de normzetting.

Indien u naar aanleiding van deze wijzigingen vragen heeft over de juistheid van uw gebruikelijk loon, neemt u dan vooral contact met ons op. Wij kunnen uw gebruikelijkloon toetsen!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren