Nieuwe innovatiebox open voor consultatie! Actie?!

Tot 16 juni a.s. staat de mogelijkheid open om een reactie te geven op de aanpassingen aan de innovatiebox. In deze internetconsultatie zijn de wijzigingen van de innovatiebox opgenomen waaraan het kabinet denkt. Wij zetten hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij.

 

Innovatiebox: hoe zat het ook weer

De innovatiebox is een faciliteit in de vennootschapsbelasting waarbij winsten die voortkomen uit innovatieve activiteiten effectief belast worden tegen een tarief van slechts 5% in plaats van de normale tarieven van 20%/25%. Om als innovatieve activiteiten te kwalificeren dient sprake te zijn van een S&O-verklaring (WBSO), patenten/octrooien of kwekersrechten.

 

Wat gaat er veranderen?

Per 2017 zal de innovatiebox worden aangepast als gevolg van het BEPS Action Plan van de OESO en de ontwikkelingen binnen de EU. Met deze aanpassingen wordt door de deelnemende landen beoogd dat geen oneigenlijk gebruik van de verschillende innovatieboxen in de verschillende landen meer kan worden gemaakt.

De belangrijkste wijzigingen die zijn opgenomen in de huidige consultatie geven wij hieronder weer.

 

Ten aanzien van de kwalificerende immateriële activa (IP) zijn dit:
 • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen grote ondernemingen en het MKB. Als MKB gelden bedrijven, waarvan (i) de netto-omzet in het jaar en de voorafgaande 4 jaren in totaal minder is dan € 250 miljoen en waarvan (ii) de omzet behaalt met het IP in het jaar en de voorafgaande 4 jaren in totaal minder is dan € 50 miljoen.
 • Voor MKB-bedrijven blijft gelden dat een S&O-verklaring nodig is om de innovatiebox toe te passen. Een vraag is daarbij hoe zal worden omgegaan met patenten en kwekersrechten waarvoor geen S&O-verklaring is verkregen.
 • Voor de grote ondernemingen gaat gelden dat naast een S&O-verklaring vereist zal zijn dat het IP beschermd is met een patent, kwekersrecht of bepaalde vergunningen voor geneesmiddelen zijn verleend. Daarnaast blijft ook software waarvoor een S&O-verklaring van toepassing is kwalificeren voor de innovatiebox.
 • Ook een exclusieve licentie op een patent, kwekersrecht, geneesmiddel of software kan onder de toepassing van de innovatiebox worden gebracht. Dit vormt een mooie aanvulling op de huidige regels.

 

Ten aanzien van de berekening van het voordeel onder de innovatiebox zijn dit:
 • Zoals was aangekondigd wordt de ‘nexus approach’ ingevoerd. Dit betekent dat enkel de ontwikkelkosten op het niveau van de belastingplichtige in aanmerking worden genomen om te beoordelen waar de waardecreatie met betrekking tot het IP plaatsvindt. De ontwikkelkosten van groepsentiteiten kwalificeren niet.
 • Dit betekent dat het voordeel voor de innovatiebox (VIBOX) wordt berekend door de totale voordelen uit het IP (VIP) te vermenigvuldigen met een breuk. Deze breuk wordt gevormd door de kwalificerende ontwikkelkosten (KO) vermenigvuldigd met 1,3, te delen door de totale ontwikkelkosten(TO). Oftewel: VIBOX = VIP x (KO x 1,3) / TO.
 • De vermenigvuldiging met 1,3 is bedoeld als marge om te voorkomen dat niet iedere uitbesteding van activiteiten binnen de groep direct leidt tot vermindering van het innovatieboxvoordeel.
 • De kwalificerende ontwikkelkosten worden gevormd door de ontwikkelkosten gemaakt door de entiteit zelf, met uitzondering van de kosten gerelateerd aan groepsactiviteiten en indirecte kosten zoals huisvesting en financiering.
 • De wijze waarop de voordelen uit het IP zelf worden berekend worden niet gewijzigd.

Daarnaast worden enkele administratieve verplichtingen ingevoerd, waarvan wij inschatten dat de meeste gegevens al in de administratie zullen zijn opgenomen.

 

Overgangsrecht

Een belangrijk onderdeel van de regeling is het overgangsrecht. Zoals eerder was aangekondigd, blijven de huidige regels voor IP dat is ontwikkeld vóór 1 juli 2016 gelden tot 1 juli 2021. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u uiterlijk bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting waarvan 30 juni 2016 onderdeel uitmaakt (normaliter dus de aangifte 2016) te kiezen voor de toepassing van de innovatiebox.

Een tweede onderdeel van het overgangsrecht is dat IP dat wordt ontwikkeld tussen 1 juli en 31 december 2016 én waarvoor een patent of kwekersrecht wordt verkregen, ook vanaf 2017 blijft kwalificeren voor de innovatiebox. Dit geldt dus ondanks dat geen S&O-verklaring is gekregen voor dit IP.

 

Wat moet u doen? Actie nodig?

Hoewel het nog slechts om een consultatie gaat, zijn de wijzigingen grotendeels gebaseerd op de consensus over de BEPS Action Reports. Wij verwachten dan ook dat deze wijzigingen doorgevoerd gaan worden. Dit betekent dat wij het volgende aanraden:

 • Als u de innovatiebox nog niet toepast, maar daar wel recht op hebt, raden wij aan om zo snel mogelijk een ruling met de Belastingdienst te sluiten over de toepassing van de innovatiebox in uw geval.
 • Als u als MKB kwalificeert en de innovatiebox al toepast raden wij aan:
  • om uw ruling te verlengen tot 1 juli 2021. Of een ruling af te sluiten als u die nog niet heeft.
  • Te bekijken of al u kwalificerend IP wordt ontwikkeld onder een S&O-verklaring.
  • Te bekijken welke gevolgen de invoering van de ‘nexus approach’ voor u heeft.
 • Als u niet als MKB kwalificeert en de innovatiebox al toepast raden wij aan:
  • om uw ruling te verlengen tot 1 juli 2021. Of een ruling af te sluiten als u die nog niet heeft.
  • Te bekijken in hoeverre uw IP ontwikkeld vanaf 1 juli 2016 zal kwalificeren voor de innovatiebox.
  • Te bekijken welke gevolgen de invoering van de ‘nexus approach’ voor u heeft.

 

Volgende stappen

Het is de verwachting dat het definitieve wetsvoorstel met Prinsjesdag bekend zal worden gemaakt.

Wij merken op dat dit voorstel niet overal maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden die het BEPS Action Plan biedt. Zo stelt dit voorstel een S&O-verklaring verplicht voor grote ondernemingen, terwijl dat niet noodzakelijk is. Daarnaast biedt het BEPS Action Plan bij de ‘nexus approach’ de mogelijkheid om een tegenbewijsregeling op te nemen. Hier is niet voor gekozen. Het kabinet merkt wel op dat als de nexusbenadering in specifieke gevallen onredelijk uitpakt, mogelijk verzachtend beleid zal komen.

Op dat moment zal opnieuw meer duidelijkheid ontstaan over de wijzigingen van de innovatiebox vanaf 2017.

Mocht u hierover vragen hebben, neem vooral contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren