Nieuwe lijst kwalificatie buitenlandse entiteiten

Op 4 mei 2016 heeft de Belastingdienst de nieuwe lijst gepubliceerd waarin is opgenomen welke buitenlandse samenwerkingsverbanden / entiteiten voor de Nederlandse belastingheffing transparant zijn. Overigens is deze lijst indicatief van aard.

Deze lijst is beschikbaar gesteld op de website van de Belastingdienst en u kunt hem HIER vinden.

Aan de hand van de volgende vier vragen wordt beoordeeld of een buitenlands samenwerkingsverband/buitenlandse rechtsvorm transparant of niet-transparant is:

  • A: Kan het samenwerkingsverband de juridische eigendom van vermogensbestanddelen hebben?
  • B: Kan de aansprakelijkheid van de participanten beperkt zijn?
  • C: Heeft het samenwerkingsverband / de entiteit een in aandelen verdeeld kapitaal?
  • D: Is er sprake van zogenoemde vrije toe- en uittreding?

Op basis van deze vragen wordt de conclusie getrokken dat het samenwerkingsverband al dan niet transparant is óf dat sprake is van een CV-achtige. Indien sprake is van een CV-achtige hangt het van de inrichting van de entiteit af of deze transparant is of niet, net zoals in Nederland bij de CV het geval is. Omdat in de praktijk is gebleken dat de kwalificatie in sommige landen sterk afhankelijk is van de inrichting van de statuten, is de lijst zoals gezegd indicatief van aard. Dit betekent dat het is aan te raden om in voorkomende gevallen de kwalificatie te checken op basis van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 22 december 2009, CPP2009/519M.

Ten opzichte van de vorige lijst (publicatie voorjaar 2013) zijn de volgende samenwerkingsverbanden en rechtsvormen niet langer opgenomen:

  • U.S., District of Columbia, Limited Liability Partnership;
  • U.S., Delaware, Limited Liability Partnership;
  • U.S., Minnesota, Limited Liability Partnership;
  • U.S., New York, Limited Liability Partnership;
  • Verenigd Koninkrijk, Limited Liability Partnership.

Als u naar vragen heeft over het bovenstaande, neem dan vooral contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren