Nieuwe regels aanvaarden erfenis per 1 september

Per 1 september 2016 zullen de regels voor het aanvaarden van erfenis gunstiger worden. Het wegnemen van bijvoorbeeld een familiefotoboek wordt straks niet langer gezien als een daad van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Hetzelfde geldt voor het meegeven van inboedel die geen waarde heeft aan een kringloopwinkel. De Eerste Kamer ging 7 juni jl. akkoord met het wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’. Hierin wordt geregeld dat een erfgenaam alleen zuiver aanvaardt als hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt.

Als erfgenamen na zuivere aanvaarding van de nalatenschap een onverwachte schuld tegenkomen, kunnen zij binnen drie maanden naar de kantonrechter gaan om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Dat is nu niet het geval. Hoewel de regeling zeker een verbetering is voor de positie van erfgenamen, zal de voorgestelde regeling niet alle problemen oplossen. Dit omdat de meeste schulden van de erflater niet als een onverwachte schuld kunnen worden aangemerkt. Daarom blijft voorlichting belangrijk.

Mocht u hierover vragen hebben, neem vooral contact met ons op.

[bron: KNB]

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren