Schenk tot € 100.000 belastingvrij in 2017? Nu actie nodig?!

In 2017 wordt de mogelijkheid om tot € 100.000 belastingvrij te schenken opnieuw ingevoerd. Het geschonken bedrag moet worden gebruikt voor de eigen woning. Dat kan bijvoorbeeld door de hypotheek af te lossen of een verbouwing te financieren. De schenking kan aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar worden gedaan, dus niet alleen tussen ouders en kinderen. Daarbij kan de schenking ook worden verspreid over 3 opeenvolgende jaren. Indien u al eens belastingvrij aan uw kinderen geschonken heeft, is er wellicht al in 2016 actie nodig! En als u nog niets heeft geschonken, kunt u in 2016 al een deel aan uw kinderen schenken! Wij leggen uit hoe het zit.

Sinds vele jaren bestaat er al een verhoogde vrijstelling om als ouders aan kinderen te schenken. Tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2014 heeft er de extra verhoogde vrijstelling van € 100.000 bestaan. Er komt nu een complexe overgangsregeling bij de herinvoering van de € 100.000-vrijstelling. In sommige gevallen is het namelijk mogelijk om de verhoogde vrijstelling gedeeltelijk te benutten, ondanks dat u een vrijstelling al eerder heeft gebruikt. Het is voor ouders in sommige gevallen noodzakelijk om nog in 2016 een schenking te doen om ook in 2017 belastingvrij te kunnen schenken.

Voor de zekerheid: in alle onderstaande situaties spreken we over schenkingen van ouders aan kinderen (tussen 18 en 40 jaar) én ten behoeve van de eigen woning. De cijfers voor 2017 zijn gebaseerd op de verwachte indexatiecorrectie. Is het kind de 40 al gepasseerd, dan kan in sommige gevallen nog belastingvrij geschonken worden als de partner nog geen 40 jaar is.

Verhoogde vrijstelling vóór 2009 benut: in 2016 bijschenken!
Als u de verhoogde vrijstelling al vóór 2010 benut heeft, dient u in 2016 een schenking onder toepassing van de verhoogde vrijstelling te doen. Dat kan voor een bedrag tot maximaal € 27.570. Alleen in dat geval kunt u in 2017 (of 2018) nogmaals belastingvrij schenken voor maximaal € 46.612. Daarvan hoeft € 5.342 niet aan de eigen woning te worden besteed.

Verhoogde vrijstelling in 2010 tot en met 2014 benut: vrijstelling niet meer mogelijk
Als u de verhoogde vrijstelling in de jaren 2010 tot en met 2014 heeft benut, kunt u geen gebruik meer maken van de verhoogde vrijstelling. U kunt wel gebruik maken van de normale vrijstelling van € 5.342.

Verhoogde vrijstelling in 2015 benut: in 2017 bijschenken!
Als u de verhoogde vrijstelling in 2015 benut heeft, hoeft u in 2016 niets te doen. U kunt in 2017 (of 2018) voor een bedrag van maximaal € 46.612 belastingvrij schenken. Daarvan hoeft € 5.342 niet aan de eigen woning te worden besteed.

Verhoogde vrijstelling nog niet benut: in 2016 deel benutten?
Als u de verhoogde vrijstelling nog niet heeft benut, kunt u in 2017 (of later) € 100.000 belastingvrij schenken. Daarvan hoeft € 25.682 niet aan de eigen woning te worden besteed. U kunt er ook voor kiezen om de schenking te spreiden over 2016 en 2017. In dat geval kunt u in 2016 maximaal € 53.016 en in 2017 maximaal € 46.612 schenken.

Tot slot
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: de schenking moet besteed worden aan de eigen woning. Dat betekent dat een woning kan worden geschonken, de hypotheek mag worden afgelost, onderhoud of verbetering aan de woning plaats kan vinden, de rechten van opstal afgekocht kunnen worden of een restschuld kan worden afgelost. En dan noemen we nog niet eens alle mogelijkheden!

Daarnaast dient aan enkele formele voorwaarden te worden voldaan om de vrijstelling te gebruiken.

Neemt u daarom vooral contact met ons op om de mogelijkheden in uw geval even af te stemmen. Of gewoon als u nog vragen heeft.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren