Tarieven 2017 voor box 3 bekend

Vorig jaar was al bepaald dat de heffing in box 3 per 1 januari 2017 zou wijzigen met oplopende forfaitaire rendementen voor hogere vermogens. Recent heeft de staatssecretaris de percentages voor 2017 bekend gemaakt. Deze liggen iets lager dan in eerste instantie was verwacht met 2,87% (was 2,9%), 4,60% (was 4,7%) en 5,39% (was 5,5%).

 

Heffing in box 3 per 2017

Per 2017 wordt box 3 gewijzigd met forfaitaire rendementen afhankelijk van het vermogen. Per belastingplichtige gaat een vrijstelling gelden van € 25.000, waarbij voor fiscale partners dus een vrijstelling van € 50.000 geldt. Over het vermogen boven de vrijstelling wordt per belastingplichtige het volgende forfaitaire rendement gerekend:

van € 25.000 tot € 100.000: 2,87%
van € 100.000 tot € 1.000.000: 4,6%
boven € 1.000.000: 5,39%

Fiscale partners kunnen hun box 3-vermogen naar eigen inzicht toerekenen, waardoor zij dus ieder van de lagere schijven kunnen profiteren. Het totaalbedrag aan forfaitair rendement wordt belast tegen 30% inkomstenbelasting. Dit betekent dat de effectieve tarieven over het vermogen respectievelijk  0,86%, 1,38% en 1,62% bedragen.

 

Toekomstige wijziging

In de toekomst wil de staatssecretaris overgaan naar een systeem waarbij het werkelijke rendement wordt belast, in plaats van een forfaitair rendement. Echter, pas in het voorjaar van 2018 zal een internetconsultatie over een nieuwe regeling worden gehouden, waarbij de planning is om in het najaar van 2018 een wetsvoorstel in te dienen. Het is de vraag of dat wetsvoorstel dan direct per 2019 of op een latere datum zal ingaan. Ten minste in 2017 en in 2018 zal het hiervoor genoemde systeem dus gelden.

 

Box 3 heffing voorkomen

Door vermogen over te brengen van box 3 naar box 2, door gebruik te maken van een BV of een Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) kan onder voorwaarden de verschuldigde belasting worden verlaagd. Hoewel tijdens Prinsjesdag (20 september jl.) wetsvoorstellen zijn gedaan om de mogelijke voordelen te beperken, blijven deze mogelijkheden niettemin interessant. Zie onze Prinsjesdag-nieuwsbericht voor de details over deze wetsvoorstellen. Wij gaan graag met u in gesprek om uw mogelijkheden te bekijken.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren