Tonnageregime start bij aanvang boekjaar

Toepassing van het tonnageregime vanaf de dag dat het schip daadwerkelijk in de vaart is genomen is geen optie (ervan uitgaande dat de eerste dag van het boekjaar een andere dag is). Het tonnageregime kan alleen per begin van een boekjaar aanvangen. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat een ingangsdatum gedurende het (boek) jaar niet mogelijk is.

Wij schreven al eerder  over de ingangsdatum van het tonnageregime. Op dat moment kwam de Advocaat-Generaal tot de conclusie dat het tonnageregime enkel per begin van een boekjaar kon ingaan.

Inmiddels heeft de Hoge Raad zich gebogen over dit vraagstuk. Graag lichten wij de uitspraak van de Hoge Raad toe.

Situatie

Belastingplichtige heeft in 2009 geïnvesteerd in een zeeschip dat op 2 maart 2010 in de vaart is genomen. De bedoeling van de belastingplichtige was om in 2009 en 2010 ieder jaar 50% willekeurig af te schrijven op het zeeschip. Om vervolgens op 2 maart 2010, het moment van in de vaart nemen van het zeeschip, het tonnageregime toe te passen. Op die manier zou optimaal gebruik worden gemaakt van zowel het regime van de willekeurige afschrijving als van de tonnageregeling.

Zowel de Rechtbank als het Hof hadden al geoordeeld dat het verzoek voor toepassing tonnageregime tijdig was ingediend. Als onderbouwing gaven zij aan dat het gaat om de daadwerkelijke exploitatie van het zeeschip. Dit betekent dat niet reeds in 2009 al een verzoek om de tonnageregeling moest zijn gedaan. Ook zijn beide instanties het eens over de ingangsdatum van het tonnageregime; namelijk 1 januari 2010. Zowel belanghebbende en de staatsecretaris gingen in cassatie over de vraag of aanvang van het tonnageregime gedurende het boekjaar mogelijk was.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het Hof, alsmede de uitspraak van de Rechtbank. De Hoge Raad komt tot de conclusie, dat het tonnageregime alleen kan ingaan met ingang van het boekjaar waarin de belastingplichtige winst uit zeescheepvaart is gaan genieten. De Hoge Raad honoreert vervolgens dat belastingplichtige in 2010 de willekeurige afschrijving mag toepassen.

Indien u hierover vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren