UBO-register online! Uw privacy in het geding?

Sinds 27 september 2020 is het UBO-register in Nederland een feit. Vanaf die datum geldt een UBO-registratieplicht voor nieuw opgerichte entiteiten en is de 18 maanden overgangsregeling gaan lopen voor bestaande entiteiten. Wat is het UBO-register ook alweer en wat zijn de gevolgen? Hoe verloopt de overgangsperiode en het belangrijkste: hoe kunt u de impact op uw privacy minimaliseren. Lees alles hierover in ons artikel.

Wat of wie is een UBO?

De UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. De UBO is de natuurlijke persoon die voor meer dan 25% eigenaar is of voor meer dan 25% zeggenschapsrechten heeft over de betreffende entiteit. Indien geen enkele persoon een dergelijk belang in de entiteit heeft, dan zal er sprake zijn van een zogenaamde pseudo-UBO. In dat geval kan de rechtspersoon één of meer personen uit het ‘hoger leidinggevend personeel’ als pseudo-UBO aanmerken. Bij personenvennootschappen kan het in dat geval ook om de vennoten van de entiteit gaan. Voor meer informatie verwijzen wij ook graag naar ons eerdere artikel.

Wie registreert zich in het UBO-register?

Alle in Nederland in het handelsregister ingeschreven ondernemingen en rechtspersonen dienen hun UBO’s te registreren. De registratieplicht is derhalve van toepassing op onder andere BV’s, NV’s, stichtingen, verenigingen, maatschappen, commanditaire vennootschappen, etc. Uitzonderingen zijn de eenmanszaken en bijvoorbeeld een beursgenoteerd bedrijf.

Hoe vindt de registratie plaats?

Sinds 27 september 2020 is het mogelijk om je als UBO te registeren in het handelsregister. UBO’s hebben vanaf 27 september 2020 achttien maanden de tijd om zich te registeren, dit betekent dat uiterlijk op 27 maart 2022 alle UBO’s zich geregistreerd moeten hebben. Zodra er sprake is van een nieuw op te richten rechtspersoon of personenvennootschap is de registratie van een UBO meteen verplicht. Indien bij de oprichting een notaris aanwezig is dan zal de registratie veelal direct plaatsvinden. Indien er echter geen notaris bij de oprichting betrokken is, denkt u hierbij aan een personenvennootschap, dan dient u zichzelf als UBO in te schrijven. Uiteraard kunnen wij u hiermee van dienst zijn.

Gevolgen niet tijdig melden!

Het is wettelijk verplicht om de UBO kenbaar te maken in het UBO-register. De statutair bestuurder van een rechtspersoon is verplicht de registratie van een UBO te verzorgen. De UBO zelf dient hierbij mee te werken. Indien een juridische entiteit de UBO niet op tijd inschrijft kunnen er sancties ontstaan. Op het niet of niet tijdig registreren van een UBO staan de navolgende sanctie; een geldboete tot maximaal € 21.750, een hechtenis voor de duur van maximaal zes maanden of een taakstraf.

Wie kan het register bekijken?

Een deel van de gegevens is openbaar voor iedereen, dit is wettelijk zo geregeld. Het gaat daarbij om gegevens als de voor- en achternaam, geboortejaar en -maand, nationaliteit, woonland en de aard en omvang van het belang van de UBO. Deze gegevens kunnen vanaf heden worden ingezien bij de Kamer van Koophandel.

Tevens is er een niet openbaar gedeelte van het register. Dit gedeelte van het register kan alleen worden ingezien door bevoegde autoriteiten, denkt u hierbij aan het Openbaar Ministerie. Het niet-openbare gedeelte van het register bevat onder anderen het burgerservicenummer (BSN), het fiscaal identificatienummer (RSIN) en afschriften waaruit de UBO blijkt (bijvoorbeeld een oprichtingsakte of een aandeelhoudersregister).

Uw privacy gewaarborgd?

Zoals wij ook al in ons eerdere artikel schreven, is het UBO-register een forse inbreuk op uw privacy. Wij kunnen ons voorstellen dat u wilt voorkomen dat met deze informatie ook de omvang van uw totale vermogen is te achterhalen. Wij kunnen u assisteren om uw privacy zoveel als mogelijk te waarborgen. Neemt u vooral contact met ons op om deze mogelijkheden te bespreken.

Wat kan C&B More voor u betekenen?

Aangezien het UBO-register vanaf 27 september 2020 een feit is, dienen nieuwe ondernemingen hun UBO meteen te registreren. Voor de bestaande ondernemingen geldt de overgangsperiode. Wij kunnen voor uw onderneming nagaan of het verplicht is om haar UBO (‘s) te registreren in het UBO-register. Tevens kunnen wij u bij de UBO-registratie assisteren. Voorkom eventuele sancties en zorgt u ervoor dat u op tijd de juiste informatie met de Kamer van Koophandel deelt.

Voor meer informatie of vragen, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren