UBO-register voor trusts van start

Vanaf 1 november 2022 is de registratieplicht voor uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van trusts, fondsen voor gemene rekening (FGR) en soortgelijke juridische constructies in werking getreden. Beheerders van een trust (trustee) of beheerders van soortgelijke constructies dienen uiterlijk 1 februari 2023 hun UBO’s in het UBO-register trusts te hebben ingeschreven.

De UBO: wie en waarom

UBO’s (Ultimate Benificial Owner, de uiteindelijke belanghebbende) zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een trust of soortgelijke juridische constructie. In Nederland gaat het daarbij om het FGR. Als UBO van een FGR kunnen worden aangemerkt: de participanten (de economische eigenaren), de beheerder (die het vermogen beheert) en de bewaarder (de juridische eigenaar). Uiteindelijk kunnen alleen natuurlijke personen kwalificeren als UBO. Dit gaat dan om een belang van meer dan 25% van of zeggenschap voor meer dan 25% in het desbetreffende trust of FGR. Het registeren van de UBO’s maakt inzichtelijk wie er (financieel) belang in trusts of soortgelijke juridische constructies hebben en draagt zo bij aan het voorkomen van het misbruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. De registratie voor UBO’s van vennootschappen of andere juridische entiteiten is al in 2020 in werking getreden en moest voor 27 maart 2022 voltooid zijn. Per 1 november is daar dus ook de registratie in het UBO-register trusts aan toegevoegd, om ook daar te zorgen voor meer transparantie.

UBO-register trusts

Vanaf 1 november is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies in werking getreden. De UBO’s van een trust of soortgelijke constructie moeten worden ingeschreven in het UBO-register trusts door de trustee of een soortgelijke beheerder. Deze registratie is verplicht voor trustees en soortgelijke beheerders:
– die in Nederland wonen of zijn gevestigd;
– die buiten de Europese Unie wonen of zijn gevestigd, en in Nederland namens de trust of soortgelijke constructie een zakelijke relatie aangaan. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een bankrekening openen in Nederland of in Nederland onroerend goed kopen.
Het UBO-register trusts is apart geïmplementeerd van de normale UBO-registratie die in 2020 is ingegaan. Omdat de UBO-registratie voor trusts of soortgelijke constructies nieuw is, wordt er een overgangsperiode gehanteerd van drie maanden. Uiterlijk 1 februari 2023 moeten dus ook de UBO’s van een trust of soortgelijke constructie geregistreerd staan. Vanaf 1 februari 2023 moet een UBO binnen één week worden geregistreerd na het ontstaan van de registratieplicht voor een trust.

Privacy

Welke gegevens er geregistreerd moeten worden is geregeld in de Implementatiewet. Deze gegevens kunnen in uitzonderlijke situaties worden afgeschermd. Het UBO-register is een algemeen openbaar register en (niet afgeschermde) gegevens zijn dus voor iedereen inzichtelijk. Wel is er een registratie met ID-bewijs nodig om inzage te krijgen. Mogelijk wordt in de toekomst meer informatie afgeschermd, omdat het register in strijd met het recht op privacy zou zijn. Dit geldt dan ook voor het UBO-register van vennootschappen en andere entiteiten. Hierover moet een uitspraak van het Hof van Justitie EU meer duidelijkheid geven.

Wat moet u doen?

Bent u een trustee of beheert u een fonds voor gemene rekening of een soortgelijke juridische constructie? Registreer dan uw UBO’s uiterlijk 1 februari 2023 in het UBO-register trusts via www.uboregistertrusts.nl. Vanaf 1 februari 2023 geldt een termijn van één week vanaf het moment dat er een registratieplicht bestaat. Doet u deze registratie niet, niet op tijd, onjuist of onvolledig, dan riskeert u een boete tot maximaal €22.500 of een dwangsom. Let er dus op dat u de registratie op tijd, juist en volledig doet!

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen over de registratie van de UBO(‘s) van uw trust of fonds voor gemene rekening (FGR)? Neemt u gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren