Update coronacrisis: (aanvullingen) Derde steunpakket

Omdat de coronacrisis voort duurt, heeft de overheid opnieuw extra geld beschikbaar gesteld voor getroffen ondernemers. In dit artikel zetten wij in het kort uiteen welke maatregelen er de laatste tijd zijn bijgekomen, dan wel welke maatregelen worden verlengd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL is een maatregel die tegemoetkomt aan de vaste lasten van ondernemers. Een ondernemer kan hiervoor in aanmerking komen indien er sprake is van een minimaal omzetverlies van 30%. Deze regeling voorziet in een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal € 90.000 per kwartaal.

In beginsel was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, inmiddels is de TVL beschikbaar voor alle sectoren. Hierdoor krijgen bedrijven die indirect worden getroffen door de coronacrisis recht op een tegemoetkoming. U kunt hierbij denken aan sectoren als toeleveranciers, transportsector en de voedingstuinbouw. De aanvraag TVL kan worden aangevraagd vanaf medio november bij de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Publicatie NOW-3

Vanaf 1 oktober 2020 is de subsidieperiode voor de NOW-3 geopend. In de nieuwe publicatie is de NOW-3 opgedeeld in drie perioden van drie maanden; de NOW-3 loopt tot en met halverwege 2021. Gedurende de looptijd van de NOW-3 wordt de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten stapsgewijs afgebouwd. Voorts komt er meer ruimte om de loonsom te laten dalen (bijv. door ontslagen). Het minimale omzetverlies is op dit moment 20%, vanaf 1 januari 2021 zal dit stijgen naar minimaal 30%. Tevens wordt de maximale vergoeding voor een werknemer beperkt. Voor de duidelijkheid hebben wij in de navolgende tabel een en ander op een rijtje gezet:

Tijdvakken NOW-31-10-20 t/m 31-12-201-1-21 t/m 31-3-211-4-21 t/m 30-6-21
Maximale vergoeding loonsom* 80%70%60%
Maximale daling loonsom* 10%15%20%
Minimaal omzetverlies (t.o.v. een kwart van de omzet van 2019)20%30% 30%
Maximale vergoeding werknemer€ 9.691€ 9.691€ 4.845
Opslag werkgeverslasten40%40%40%

*De loonsom wordt gebaseerd op de maand juni 2020.

De nieuwe NOW-3 regeling wordt beschikbaar vanaf 16 november 2020 en kan worden aangevraagd bij het UWV. Het verbod op een dividend- en bonusuitkering blijft bestaan indien er een aanvraag op de NOW-regeling wordt gedaan.

Subsidie voor de horeca

Veel horecaondernemers hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd om op een corona-veilige manier open te kunnen blijven. Tevens hebben veel horecaondernemers voorraden die ze straks niet meer kunnen gebruiken door de huidige sluiting van de horeca. Om de horeca hierin tegemoet te komen heeft de overheid een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld. Dit betreft een compensatie van circa 2,75 procent van de omzetderving. De aanvraag van deze subsidie is mogelijk vanaf half november bij de RvO.

Time-out arrangement (TOA)

Het kabinet is druk doende met het uitwerken van een regeling die bedrijven de mogelijkheid biedt, hun bedrijf is een soort winterslaap te brengen. Deze winterslaap dient te voorkomen dat bedrijven die in de kern gezond zijn een traject van faillissement in moeten gaan. Na een zogenaamde winterslaap zouden deze bedrijven dan zo weer aan de slag kunnen. Wanneer hier meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Overige maatregelen in verband met de coronacrisis

Er zijn een aantal sectoren die verdere steun van de overheid kunnen verwachten. Wij noemen in het kort de maatregelen die genomen zijn of gaan worden de komende tijd voor de betreffende sectoren.

  • Er is (extra) geld gereserveerd voor gemeenten om de inkomstenderving op te vangen;
  • De garantieregelingen, om bedrijven in een liquiditeitsbehoefte te voorzien, wordt verlengd;
  • Evenementensector krijgt een eenmalige extra vergoeding, naast de TVL.
  • De vrije theaterbranche wordt tegemoetgekomen, hiervoor is inmiddels geld gereserveerd;
  • Steunpakket voor de sportwereld wordt aangepast en opnieuw heropend en zal gelden in ieder geval tot en met 31 december 2020.

Afsluitend

In dit artikel hebben wij diverse maatregelen met betrekking tot de coronacrisis benoemd. Wij kunnen ons voorstellen dat u inmiddels door alle genomen crisismaatregelen de bomen het bos niet meer ziet. Wilt u graag weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming? Of wilt u meer weten over de inhoud van een bepaalde maatregel? Neemt u hiervoor gerust contact met ons op. Wij kunnen u hier verder in adviseren.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren