UPDATE Coronacrisis: Verlaging gebruikelijk loon toegestaan

De Belastingdienst geeft aan dat een verlaging van het gebruikelijk loon voor een DGA is toegestaan wanneer de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV. Graag informeren wij u over de mogelijkheden en voorwaarden van deze toezegging.

Gebruikelijk loon

Op basis van wet, moeten DGA’s een zogenoemd gebruikelijk loon in aanmerking nemen bij BV’s waarvoor zij werkzaam zijn en waarin zij een (direct of indirect) een belang van 5% of meer hebben (kort gezegd). Dit gebruikelijk loon is aan een aantal voorwaarden gebonden, maar vaak ligt het ijkpunt op de beloning die een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking zou ontvangen. In deze crisistijd kan een dergelijke beloning zwaar drukken op de liquiditeit van de onderneming, zeker nu voor de DGA de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) (zie ons nieuwsbericht) vaak niet beschikbaar is.

Om deze reden heeft de Belastingdienst de toezegging gepubliceerd dat dit gebruikelijk loon mag worden verlaagd onder de volgende voorwaarden.

Geen terugwerkende kracht

De vennootschap mag het gebruikelijk loon verlagen voor de komende maanden. Loon dat de DGA al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. Naar onze mening betekent dit evenwel dat de komende maanden wél rekening kan worden gehouden met het ‘hoge’ loon van de afgelopen maanden en de komende maanden juist een extra laag loon in aanmerking wordt genomen om dit te compenseren.

Aangiften loonheffingen

Bij verlaging van het maandloon vermeldt de vennootschap in de aangiften loonheffingen het loon dat de DGA heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik auto).
Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, bepaalt u wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Tegen die tijd is (hopelijk) duidelijker wat de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn op de vennootschap. Als blijkt dat de vennootschap een te laag gebruikelijk loon in aanmerking heeft genomen, moet de vennootschap het verschil als loon aangeven en daarover alsnog loonheffingen afdragen.

Geen verzoek om vooroverleg

De vennootschap en DGA mogen tijdelijk een lager loon onderling overeenkomen. Daar is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst voor nodig. Onze ervaring is overigens dat de Belastingdienst op een dergelijk verzoek pas na enkele maanden reageert, zodat een dergelijk verzoek niet opportuun is.

Afsluitend

Is er bij uw vennootschap ook sprake van grote gevolgen voor de omzet en/of liquiditeit door de coronacrisis en vraagt u zich af wat voor u de fiscale mogelijkheden zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen u hierover nader informeren.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren