UPDATE Coronacrisis: Verzoek uitstel van betaling online mogelijk!

Wij berichtten eerder over uitstel van betaling en geven hierbij graag een update over de laatste wijzigingen en de mogelijkheid om dit uitstel online aan te vragen.

Online formulier bijzonder uitstel van betaling

Inmiddels is het mogelijk om online uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst (link). Er is een speciaal formulier online beschikbaar, waarmee belastingplichtigen bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen.

Het formulier kan worden ingevuld met behulp van DigiD, dit geldt zowel voor eenmanszaken als voor zzp’ers. Tevens kunnen ondernemingen met rechtspersoonlijkheid middels DigiD het formulier invullen. In dit laatste geval kan gebruik worden gemaakt van de DigiD van een werknemer of een fiscaal dienstverlener, het BSN of RSIN zal namelijk leidend zijn in het verzoek. Uiteraard kunnen wij u hiermee van dienst zijn.

Voor de volledigheid melden wij ook dat schriftelijke verzoeken ook mogelijk blijven.

Eén verzoek voor meerdere aanslagen

In eerdere berichtgevingen werd aangegeven dat voor elke belastingaanslag een apart verzoek om bijzonder uitstel van betaling diende te worden aangevraagd. Het huidige formulier is zo ingericht dat voor de belastingaanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen in één keer uitstel van betaling kan worden aangevraagd.

Voor de navolgende belastingen kan inmiddels ook bijzonder uitstel van betaling voor drie maanden worden aangevraagd.

  •  Kansspelbelasting;
  •  Assurantiebelasting;
  •  Verhuurderheffingen;
  •  Milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater);
  •  Accijns (minerale oliën, alcohol en tabak);
  •  Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Het online formulier wordt de komende dagen nog uitgebreid met deze belastingen.

Tijdsbestek verwerking verzoek

De Belastingdienst zal het verzoek zo snel mogelijk verwerken. Belastingplichtigen kunnen voor dergelijke belastingaanslagen een uitstel krijgen van 3 maanden. Mocht u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen ontvangen, dan geldt voor de nieuwe belastingaanslagen dezelfde termijn. Kortom het is niet meer nodig om voor elke belastingaanslag apart uitstel van betaling aan te vragen.

Indien u langer dan 3 maanden uitstel van betaling wenst is dit inmiddels onder versoepelde voorwaarden ook mogelijk. Bent u een ondernemer met een belastingschuld lager dan € 20.000, dan kunt u langer uitstel krijgen indien u bewijsstukken opstuurt waaruit blijkt dat de omzetcijfers of bijvoorbeeld de bestellingen aanzienlijk zijn gedaald ten opzicht van een eerdere periode.

Als u een ondernemer bent met een belastingschuld die hoger is dan € 20.000, dan verlangt de Belastingdienst een verklaring van een zogenaamde derde deskundige (dit kan bijvoorbeeld een accountant zijn). Meer informatie hierover wordt binnenkort bekend.

Boetes

Ondanks dat er uitstel van betaling is aangevraagd kan het voorkomen dat er wel boetes worden opgelegd vanwege niet op tijd betalen. De Belastingdienst geeft op dit moment aan dat deze boetes automatisch zullen worden teruggedraaid en betalen derhalve niet nodig is. Hoe een en ander in de praktijk uitwerkt, is afwachten.

Ontvangstbevestiging

Zodra het verzoek is ingediend bij de Belastingdienst zal de Belastingdienst een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen. Op welke termijn deze verwacht kan worden is nog niet bekend, aangezien men veel aanvragen verwacht kan het enige tijd duren.

LET OP! Melding betalingsonmacht

Als u verwacht een aanslag niet te kunnen betalen, dan is het tevens van belang om een melding betalingsonmacht te doen binnen twee weken na de betalingstermijn van de aanslag. Een dergelijke melding kan aansprakelijkheid van bestuurders voor de verschuldigde belasting voorkomen.

Let op! Dit is bij loonbelasting en omzetbelasting zelfs eerder dan het moment waarop uitstel van betaling kan worden aangevraagd. Bijvoorbeeld voor de aangifte loonbelasting van februari 2020 moet u betalingsonmacht vóór 15 april a.s. melden bij de Belastingdienst. Uiteraard kunnen wij u hierbij assisteren.

UPDATE 8 april 2020

De Belastingdienst heeft het beleid tijdelijk gewijzigd omtrent de melding van betalingsonmacht. De melding hoeft niet meer afzonderlijk te worden gedaan. Dit geldt zowel voor de reeds verstreken tijdvakken als voor de toekomstige tijdvakken.

Aangifte blijven doen!

Graag attenderen wij u erop dat het verplicht blijft om aangifte te doen binnen de gestelde ‘normale’ termijnen. Alleen indien u op tijd uw aangiften indient, is uitstel van betaling mogelijk!

Wij helpen u graag bij het verzoek om uitstel van betaling of bij de melding betalingsonmacht. Laat het ons vooral weten. Wij kunnen een en ander voor u in werking zetten en daarbij de termijnen in de gaten houden.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren