Update motie betreffende offshore werkschepen

Op 7 februari hebben de leden van de Tweede Kamer gestemd over de, door Tweede Kamerlid Stoffer (SGP), ingediende motie. De motie heeft betrekking op de benadering van activiteiten door offshore werkschepen, met betrekking tot de tonnageregeling en de afdrachtvermindering zeevaart.

Aanleiding

Slechts activiteiten, waaruit ‘winst uit zeevaart’ kan voortvloeien, vallen onder de tonnageregeling. Hiervan is sprake bij internationaal vervoer van goederen of personen op zee. Doordat offshore werkschepen gecombineerde activiteiten uitvoeren, is het de vraag in hoeverre zij kwalificeren voor de tonnageregeling. De uitsluiting van bepaalde activiteiten zorgt in de praktijk voor veel verwarring en voor een verslechterde concurrentiepositie voor de Nederlandse scheepvaart.

Stemming

Tweede Kamerlid Stoffer heeft op 24 januari 2023 een motie ingediend met betrekking tot de kwalificatie van offshore werkschepen. Door middel van deze motie heeft Stoffer de Tweede Kamer verzocht om offshore werkschepen volledig te betrekken in de tonnageregeling evenals de afdrachtvermindering zeevaart. Stoffer benadrukte, bij het indienen van de motie, dat de uitsluiting van activiteiten door offshore werkschepen zorgt voor ongewenste effecten.

De stemming die, in eerste instantie, gehouden diende te worden op 31 januari, heeft op 7 februari 2023 alsnog plaatsgevonden. De motie is als gevolg van deze stemming aangenomen. Stoffer heeft na de stemming het kabinet verzocht om een brief te ontvangen, waaruit zal moeten blijken hoe de motie gerealiseerd zal worden.

Invoering

Vanaf heden is het wachten op de invoer van bijbehorende wetgeving. Het is van belang om op te merken, dat een motie zich slechts definieert als een wilsverklaring.

Het kabinet is dus in geen enkele mate verplicht om de inhoud van de aangenomen motie te volbrengen. Enkel de tijd zal ons leren of deze motie dus werkelijk wordt doorgevoerd.

Tot slot

Wij houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen van desbetreffende motie evenals de overige ontwikkelingen in de fiscaliteit met betrekking tot scheepvaart.

Heeft u vragen over de aangenomen motie, of over andere onderwerpen met betrekking tot het tonnageregime? Neemt u gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren