Verkoopprovisie niet altijd onder tonnageregime

Op 8 september jl. heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een verkoopprovisie ontvangen door de commanditair vennoot van de CV, waarin het verkochte zeeschip werd geëxploiteerd, niet voor toepassing van het tonnageregime in aanmerking kwam. Naar onze mening is toepassing van het tonnageregime onder voorwaarden wel op een verkoopprovisie van toepassing.

In deze casus werd het zeeschip dat de CV exploiteerde verkocht. Een verkoopmakelaar ontving hierbij provisie. De commanditaire vennoot (een BV) had verschillende werkzaamheden bij de verkoop verricht, waarvoor zij van de verkoopmakelaar een deel van de provisie ontving, dus buiten de CV om. Het hof oordeelt dat deze BV de verkoopprovisie daarmee niet in haar hoedanigheid als commanditair vennoot van de CV heeft ontvangen. Volgens de parlementaire geschiedenis vallen inkomsten enkel onder de tonnageregeling indien en voor zover deze werkzaamheden in eigen beheer door de belastingplichtige zelf worden verricht en deze direct samenhangen met de exploitatie van een zeeschip. Aangezien de CV het schip exploiteerde en niet de BV oordeelt het hof dat de verkoopprovisie die de BV heeft ontvangen niet onder de tonnageregeling valt.

Echter, in het geval de commanditair vennoot als zodanig een extra vergoeding ontvangt die betrekking heeft op de verkoop van een zeeschip en de tonnageregeling toepast, zal naar onze mening die vergoeding onder de tonnageregeling vallen. Deze extra vergoeding kan ook de vorm van een hogere winstdeling in de CV hebben. Het gaat er dus om de afspraken de juiste wijze te maken, zodat een eventuele verkoopprovisie niettemin onder de tonnageregeling kan vallen.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, aarzelt u niet om contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren