Verlaging jubelton in 2023

In het regeerakkoord is reeds opgenomen dat de ‘jubelton’ (schenkingsvrijstelling eigen woning) per 2024 verdwijnt. In de Tweede Kamer bestond de wens om deze vrijstelling eerder af te schaffen, waardoor het kabinet nu heeft besloten om de jubelton voor het jaar 2023 te verlagen tot € 27.231.

Verlaging/afschaffing jubelton

Thans bestaat voor iedereen de mogelijkheid om eenmalig ruim een ton (vandaar de ‘jubelton’) belastingvrij te schenken aan een ontvanger in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar. Deze schenking dient gebruikt te worden voor de eigen woning.

Daarnaast bestaat voor ouders eenmalig de mogelijkheid om tot € 27.231 belastingvrij te schenken aan hun kind of om € 56.724 aan hun kind te schenken voor een studie/opleiding. Ouders kunnen daarom eenmalig één van de drie verhoogde vrijstellingen toepassen: gewoon, studie/opleiding of eigen woning. Voor niet-ouders van de begiftigde bestaan deze twee extra vrijstellingen niet.

In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning verlaagd naar het bedrag dat nu ook geldt voor de vrij besteedbare schenking, namelijk € 27.231. Ook voor de eigen woning mag er in 2023 dus ‘slechts’ een bedrag van € 27.231 belastingvrij geschonken worden. Ook door ouders.

Per 2024 wordt de eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning helemaal afgeschaft. Voor ouders die aan hun kinderen schenken verandert er in 2024 niets ten opzichte van 2023, de vrijstelling voor de vrij besteedbare schenking (en de vrijstelling voor studie/opleiding) blijft ook in 2024 bestaan. Voor schenkers die niet aan hun kinderen schenken, maar aan anderen, vervalt echter ook deze eenmalig verhoogde vrijstelling van € 27.231, waardoor enkel nog een algemene vrijstelling van € 2.274 blijft bestaan. De bedragen worden in 2023 en 204 echter nog geïndexeerd.

Mogelijkheden 2022

Aangezien de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning in 2022 nog € 106.671 bedraagt, kan dit jaar nog gebruik worden gemaakt van deze hoge vrijstelling. Eén van de voorwaarden van deze vrijstelling is dat de schenking binnen twee jaren na het kalenderjaar waarin de schenking is gedaan, besteed dient te worden aan de eigen woning.

De mogelijkheid bestaat dus om in 2022 een schenking voor de eigen woning te doen, ook als deze in 2023 of 2024 pas kan worden besteed aan de eigen woning. Wanneer de schenking in 2023 pas wordt gedaan, kan ‘slechts’ een bedrag van € 27.231 belastingvrij worden geschonken en wanneer de schenking in 2024 pas wordt gedaan kan het bedrag van € 27.231 enkel door ouders aan kind belastingvrij worden geschonken en staat deze mogelijkheid niet meer open voor anderen.

Tot slot

Het is in sommige gevallen mogelijk om in 2022 gebruik te maken van de hoge eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning, ondanks dat de woning pas later beschikbaar komt. Wij kunnen u helpen met het optimaliseren van deze vrijstelling. Ook kunnen wij u helpen met verdere fiscaal-vriendelijke vermogensoverdracht. Heeft u vragen over de eenmalig verhoogde vrijstelling of kunnen wij u hierbij helpen? Neemt u gerust contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren