Verlies op werknemersparticipatie toch aftrekbaar?

Recent heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin een werknemer een verlies geleden op certificaten van aandelen in de werkgever als negatief loon in aanmerking kon nemen. De Hoge Raad neemt hierin een andere beslissing dan het Gerechtshof en ook dan de conclusie van de Advocaat-Generaal. Wij lichten de situatie graag hieronder toe.

De werknemer heeft in eerste instantie (certificaten van) aandelen gekregen in zijn werkgever. Zijn werkgever is overgenomen door een andere partij. In het kader van deze overname zijn de aandelen bij werknemer omgewisseld voor aandelen in de overnemende partij. Op deze nieuwe aandelen zat een lock-up bepaling, zodat de aandelen gedurende drie jaar beperkt overdraagbaar waren. Ook was overeengekomen dat bij uitdiensttreding de aandelen tegen een korting moesten worden overgedragen aan de (nieuwe) werkgever. Omdat werknemer binnen 3 jaar uit dienst treedt, worden de aandelen tegen een lagere prijs aan werkgever verkocht. Overigens krijgt de werknemer zijn verlies op deze aandelen als loon door werkgever betaald.

Over het algemeen speelt alleen een looncomponent om het moment van toekenning van aandelen binnen een managementparticipatie. Bijvoorbeeld omdat de aandelen onder de marktwaarde worden toegekend. De aandelen zijn daarna belastbaar als lucratief belang, aanmerkelijk belang of box 3-vermogensbestanddeel.

In dit geval oordeelt de Hoge Raad dat het verschil tussen de marktwaarde en het door de werknemer ontvangen bedrag ter zake van de aandelen als negatief loon in aanmerking mag worden genomen. De Hoge Raad komt tot dit oordeel omdat dit verlies voortkomt uit een beding in een overeenkomst met de werkgever (of een concernmaatschappij) waardoor de werknemer bij beëindiging van zijn dienstbetrekking verplicht een transactie moet uitvoeren.

Dit betekent dat werknemers die worden geconfronteerd met een verplicht verlies op hun managementparticipatie bij uitdiensttreding (bad leaver bepalingen) dit verlies als negatief loon in aanmerking zullen kunnen nemen.

Wij raden aan om hier al rekening mee te houden op het moment dat de managementparticipatie opgesteld wordt.

Neem vooral contact met ons op, mocht u hierover vragen hebben.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren