Verwacht voorstel box 3-heffing: actie ondernemen of stilzitten?

Afgelopen week lekte de plannen voor het wijzigen van de box 3-heffing uit. Kort en goed: de kleine spaarder gaat erop vooruit de vermogende particulier op achteruit. Het effectieve tarief op het belaste box 3-vermogen gaat uiteen lopen van 0,87% – 1,65% ten opzichte van 1,2% nu. Deze wijzigingen zouden per 1 januari 2017 in moeten gaan. Is de kritiek nu over? En kan de vermogende particulier nog iets doen?

De afgelopen tijd is er veel kritiek geweest op de box 3-heffing. Het huidige regime gaat uit van een fictief rendement van 4% dat wordt belast tegen 30%. Veel spaarders halen deze 4% niet, waarbij sommige als gevolg van de belastingheffing een negatief rendement halen. Veel mensen hebben hiertegen bezwaar gemaakt, waarbij inmiddels de massaal bezwaar procedure geldt, waarover wij eerder berichtten.

Wat ons betreft lost het nieuwe voorstel dit probleem niet op. Een heffing van 0,87% tegen een spaarrente van 1% is nog steeds een heffing van 87%! Wij zouden dan ook toejuichen als het nieuwe voorstel een tegenbewijsregeling kent, waardoor bijv. aangesloten kan worden bij het werkelijke rendement.

Voor vermogende particulieren betekent deze regeling een hogere heffing. Dit roept de vraag op of deze box 3-heffing niet (deels) voorkomen kan worden. Afhankelijk van het type vermogen, de omvang en de huidige situatie zien wij verschillende mogelijkheden om het vermogen zodanig te structureren dat de vermogende particulier minder belasting gaat betalen.

Wilt u hierover meer weten? Neem vooral contact met ons op!

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren