Verzachting renteaftrekbeperking voor onderlinge leningen binnen fiscale eenheid

De fiscale eenheid vennootschapsbelasting wordt met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 ingrijpend gewijzigd. Een overgangsmaatregel moet acute gevolgen van niet-aftrekbare rente voor het MKB wegnemen. Wij lichten graag toe wat de regeling inhoudt.

De wijziging van de fiscale eenheid

Zoals wij reeds eerder berichten, worden de regels voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 gewijzigd. Wij merkten daar al op dat de wijzigingen aanzienlijke negatieve fiscale gevolgen kunnen hebben, zelfs in binnenlandse situaties. Gezien de vergaande gevolgen voor deze belastingplichtigen, komt de staatsecretaris nu met een overgangsmaatregel gericht op het MKB. Terzijde merken wij op dat de wijziging ook grote gevolgen voor scheepvaartondernemingen kan hebben, zoals wij tevens eerder schreven.

De overgangsmaatregel

Voor het MKB is de inschatting dat vooral de toepassing van de renteaftrekbeperking voor anti-winstdrainage (art. 10a VPB) aanzienlijke gevolgen kan hebben. Een overgangsregel moet het MKB de tijd geven om die gevolgen te beperken. Tot en met 31 december 2018 wordt een drempel ingesteld voor het toepassen van de beperking van de renteaftrek van onderlinge schulden (binnen de fiscale eenheid) als bedoeld in art. 10a Wet VPB 1969, die verband houden met een ‘besmette rechtshandeling’. Vereist is dat de schuld op 25 oktober 2017 om 11:00 uur reeds bestond. De verschuldigde rente van alle schulden tezamen, waarop de regeling van toepassing is, mag niet meer bedragen dan € 100.000 per twaalf maanden. Indien de verschuldigde rente dit bedrag te boven gaat, wordt de renteaftrekbeperking enkel voor het meerdere toegepast.

Deze overgangsmaatregel betekent ook dat de MKB-ondernemer actie moet ondernemen, zodat de betreffende schuld vóór 2019 is verdwenen of ‘ontsmet’. Daarna is de overgangsmaatregel immers sowieso niet meer van toepassing.

Op langere termijn: verdwijnt fiscale eenheid

De aangekondigde spoedmaatregelen die wijzigingen aanbrengen in de fiscale eenheid vennootschapsbelasting zijn een tijdelijke oplossing. Hoogstwaarschijnlijk zal er op termijn een nieuwe regeling komen die de fiscale eenheid vervangt. Zodra duidelijk is hoe die regeling eruit komt te zien, zullen wij u hierover informeren.

Check uw fiscale eenheid!

Indien u gebruik maakt van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting raden wij u met klem aan deze te laten beoordelen op de mogelijke gevolgen. Wij zijn graag bereid om uw situatie te beoordelen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren