Wees kritisch op uw vooraf ingevulde aangifte!

Doet u uw aangifte inkomstenbelasting zelf, wees dan kritisch op uw vooraf ingevulde aangifte (‘VIA’) van de Belastingdienst. Onlangs oordeelde het Hof Den Haag dat een belastingplichtige niet mag vertrouwen op de gegevens uit de VIA. Het is derhalve uw eigen verantwoordelijkheid om de aangifte te controleren. Wij vertellen u graag meer.

Wat is een VIA?

De vooraf ingevulde aangifte die verstrekt wordt door de Belastingdienst, zorgt ervoor dat bepaalde gegevens al vooraf in uw aangifte worden ingevuld. Deze gegevens betreffen bijvoorbeeld; inkomen, de WOZ-waarde van uw woning en bijvoorbeeld de bank- en spaartegoeden. Deze gegevens dienen echter door uzelf te worden gecontroleerd en daar waar nodig te worden aangepast. Dat het kritisch controleren van de VIA belangrijk is blijkt uit onderstaande procedure.

Recente rechtspraak

In deze procedure ging het om een belastingplichtige die aangifte had gedaan op basis van de VIA. In de aangifte was er sprake van een WGA-uitkering, deze was in de VIA opgenomen onder het kopje ‘inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking’. Op basis van deze aangifte werd een voorlopige aanslag opgelegd die tot een belastingteruggave voor de belastingplichtige leidde.
Bij het opleggen van de definitieve aanslag werd echter de WGA-uitkering gecorrigeerd van ‘inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking’ naar ‘inkomen uit vroegere dienstbetrekking’. Hierdoor kwam de belastingplichtige niet meer in aanmerking voor de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting en moest de belastingplichtige alsnog bijbetalen.
Het Hof Den Haag overwoog dat een inspecteur niet gehouden is aan een onjuiste rubricering in de VIA en dat correctie dus is toegestaan. Tevens voegde het hof hieraan toe dat een belastingplichtige zelf verantwoordelijk is voor de indiening van een juiste aangifte. Derhalve dient een belastingplichtige de VIA goed te controleren en aan te vullen / passen daar waar nodig. Daarnaast staat op de voorlopige aanslag dat de ingediende aangifte nog gecontroleerd kan worden door de Belastingdienst en dat zodoende de definitieve aanslag kan afwijken van de voorlopige aanslag. Kortom de belastingplichtige kreeg geen gelijk.

Kritische houding gewenst bij de VIA

Uit bovenstaande uitspraak, welke werd bevestigd door de Hoge Raad, blijkt dat een kritische houding gewenst is bij het beoordelen van de VIA. De fouten die gemaakt worden bij het opstellen van de aangifte met behulp van de VIA zijn en blijven namelijk voor eigen risico. In dit geval ging het erom dat meer belasting verschuldigd was dan de VIA doet vermoeden. Het omgekeerde kan ook het geval zijn: dat de VIA tot een te hoge aanslag leidt. Tevens blijken eventuele besparingsmogelijkheden niet uit de VIA, hiervoor dient u toch echt bij een belastingadviseur te zijn.

Mocht u twijfelen over de inhoud van uw aangifte, wilt u uw aangifte uitbesteden of bent u benieuwd naar besparingsmogelijkheden? Wij kunnen u zowel van advies als van het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting voorzien. Mocht u interesse hebben neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren