Werkgevers, werknemers én commissarissen opgelet! Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen

Op 2 februari 2016 heeft de Eerste kamer deze wet aangenomen. Door deze wet vervalt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Onder de nieuwe regeling moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. De Belastingdienst heeft al verschillende voorbeeldovereenkomsten openbaar gemaakt, zodat daarvan gebruik kan worden gemaakt. Vanaf 1 mei 2017 wordt de wet gehandhaafd en is de implementatieperiode afgelopen.

Naast het feit dat de overeenkomst moet worden goedgekeurd, moet de feitelijke werkzaamheden ook overeenkomen met de inhoud van de overeenkomst. Alleen in die gevallen kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer erop vertrouwen dat de inhouding van loonheffingen achterwege kan blijven.

De Wet DBA houdt ook een gevolg in voor commissarissen. Deze worden thans als fictieve werknemers aangemerkt. Inhouding van loonheffingen en de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) kan voor de commissaris achterwege blijven, indien hij een geldige VAR kan overleggen. De fictieve dienstbetrekking van commissarissen geldt overigens niet voor de premies werknemersverzekeringen. Als gevolg van de afschaffing van de VAR, zou er over de beloning voor de commissaris altijd loonheffingen moeten worden ingehouden. De staatssecretaris van Financiën heeft echter aangegeven dat hij de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen gaat laten vervallen. Hij gaat hiervoor een beleidsbesluit publiceren.

De afschaffing van de fictieve dienstbetrekking kan daardoor echter gevolgen hebben voor commissarissen die de zogenoemde 30%-regeling toepassen. Als er geen sprake meer is van een (fictieve) dienstbetrekking, vervalt het voordeel van de 30%-regeling. Om toch gebruik te maken van dit voordeel, kan de commissaris ervoor kiezen om vrijwillig als werknemer aangemerkt te worden (‘opting-in’). In dat geval zou de werknemer toch de 30%-regeling kunnen toepassen en dit voordeel kunnen behouden. Overigens is opting-in niet mogelijk als de inkomsten van de commissaris kwalificeren als belastbare winst voor de inkomstenbelasting.

Wanneer de staatssecretaris het beleidsbesluit zullen de exacte gevolgen voor de commissaris duidelijk worden.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren