BIK-regeling vindt geen doorgang, maar korting werkgeverslasten

In onze eerdere berichtgeving schreven wij over de inwerkingtreding per 1 september 2020 van de zogenaamde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Inmiddels heeft het kabinet laten weten de BIK-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in te trekken. In de plaats hiervan komt een korting op de werkgeverslasten. In dit artikel lichten wij een en ander toe.

BIK-regeling in het kort

Ondernemers in zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting konden met de BIK-regeling een afdrachtvermindering loonbelasting krijgen. De mogelijkheid tot deze afdrachtvermindering was aanwezig indien ondernemers gingen investeren. Door middel van investeringen konden werkgevers dan een korting krijgen op de af te dragen loonheffingen. Voor meer informatie over de BIK-regeling verwijzen wij u naar ons artikel van 1 februari 2021.

Ongeoorloofde staatssteun?

Naar aanleiding van een informeel overleg met de Europese Commissie is besloten tot intrekking van de BIK-regeling. Hieruit zou hebben gebleken dat er bij deze BIK-regeling sprake kan zijn van ongeoorloofde staatssteun. Op voorhand kon niet door de Europese Commissie zekerheid worden gegeven of de BIK-regeling geoorloofde staatssteun zou betekenen.

Het kabinet heeft meerdere varianten bekeken om één en ander op te lossen. Door de ontstane onzekerheid heeft het kabinet besloten de BIK-regeling met terugwerkende kracht in te trekken. Hiermee wordt tevens voorkomen dat ondernemers geld zouden moeten terugbetalen indien de EU de steun zou kwalificeren als ongeoorloofde staatsteun.

Nieuw voorstel

Nu de BIK-regeling met terugwerkende kracht wordt ingetrokken, wil het kabinet ondernemers toch tegemoetkomen. Het huidige (nieuwe) voorstel is een verlaging van de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf). De AWf-premie is bedoeld voor uitkeringen aan werknemers die werkloos raken en wordt gedragen door de werkgevers. Een verlaging van de AWf-premie houdt een lastenverlichting in voor de werkgevers. Het idee hiermee is dat er meer ruimte komt voor de ondernemers om te kunnen investeren en tevens meer ruimte voor de aanvraag van een externe financiering. De details van dit nieuwe voorstel zijn nog niet bekend.

Wij houden u de komende tijd uiteraard op de hoogte over de laatste ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben, neemt u dan vooral contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren