Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021 bekendgemaakt

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën hebben een overzicht van de maatregelen en wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer en Tweede Kamer gestuurd die naar verwachting zullen worden opgenomen in het Belastingplan 2021.

Bij dit overzicht moet worden aangetekend dat de inhoud van het pakket Belastingplan 2021 pas kort voor Prinsjesdag wordt vastgesteld en dat tot die tijd nog kan wijzigen. Zelfs tijdens de parlementaire behandeling worden geregeld nog aanpassingen gemaakt. Uiteraard houden wij u van deze aanpassingen op de hoogte.

 

Belangrijkste onderwerpen in het Belastingplan 2021

Naar onze mening zijn de belangrijkste wijzigingen in de belastingwetten de volgende:

 • Verhogen effectief tarief innovatiebox van 7% naar 9%
 • Verduidelijken mogelijke samenloop tussen de hybridemismatchmaatregelen en bepaalde renteaftrekbeperkingen
 • Verduidelijken kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad, waardoor dubbele aftrek bij samenwerkingsverbanden niet mogelijk is)
 • Vrijstelling van de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)
 • Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting (zie ook ons eerdere nieuwsbericht)
 • Aanpassen heffingsmoment aandelenoptierechten voor startups (om de toepassing van aandelenoptierechten aantrekkelijker te maken)
 • Tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (naar 3% voor de eerste € 400.000)

 

Andere belastingplannen 2021

Overige onderwerpen die in het oog springen zijn:

 • Aanscherpen renteaftrekbeperking om belastingontwijking in specifieke gevallen te voorkomen
 • Aanpassen van de korting op de bijtelling (zonder begrenzing) voor zonnecelauto’s
 • Reparatie onbeoogde wijziging eigenwoningforfait uitzendregeling
 • Verlengen tijdelijk verlaagd tarief laadpalen (afhankelijk van onderzoek )
 • Aanpassen overgangsregeling levensloopregeling
 • Aanpassen aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten naar aanleiding arrest Hoge Raad;
 • Aanpassingen in de BPM
 • Aanpassingen in de afvalstoffenbelasting en energiebelasting.

 

Tot slot

Mocht u vragen hebben over deze verwachte wijzigingen en de impact op u of uw onderneming, neem dan vooral contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren